Nowa linia tramwajowa na Azory. Złożono wniosek o dofinansowanie

Autor CowKrakowie.pl
Nowa linia tramwajowa na Azory. Złożono wniosek o dofinansowanie

W Krakowie planowane jest wybudowanie kolejnej linii tramwajowej. Tym razem tory mają pojawić się z Krowodrzy Górki na Azory.

reklama

Pod koniec czerwca został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju z Krowodrzy Górki na Azory ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021–2027, Działanie FENX.03.01 „Transport miejski”.

reklama

Zakres zadania planowanego przez wnioskodawcę obejmuje budowę torowiska od pętli Krowodrza Górka wzdłuż ul. Opolskiej do pętli Azory (o długości 2,2 km toru podwójnego) wraz z infrastrukturą techniczną. Po zrealizowaniu inwestycji w miejscu istniejącej pętli autobusowej Azory, powstanie nowa pętla autobusowo-tramwajowa, obsługiwana przez tabor dwukierunkowy. Pętla Azory będzie zadaszona, a w bezpośrednim sąsiedztwie powstanie budynek terminala pasażerskiego. Wzdłuż trasy nowoprojektowanej linii przewidziano: budowę 4 par przystanków wraz z tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej, przebudowę ulic i skrzyżowań w niezbędnym zakresie, przebudowę i budowę chodników, przebudowę i budowę ścieżek rowerowych, budowę ekranów akustycznych oraz budowę kładki pieszo-rowerowej nad ul. Weissa w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu P+R.

Linia zostanie włączona do Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem. Do istniejącej kładki pieszej nad ul. Opolską zostaną dobudowane windy, co poprawi skomunikowanie z przystankiem tramwajowym. W ramach projektu, w rejonie skrzyżowania ul. Weissa i ul. Opolskiej, w odległości ok. 190 metrów od pętli Azory i peronów tramwajowych powstanie kubaturowy, trzypoziomowy parking P+R na ok. 200 samochodów wraz z zadaszonym parkingiem Bike & Ride o pojemności 60 stanowisk postojowych. Kolejne 58 stanowisk postojowych zostało zaprojektowane przy pętli autobusowo-tramwajowej. W ramach parkingu przewidziano miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Aktualnie dla budowy linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na Azory trwa postępowanie o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Po uzyskaniu tej decyzji, co planowane jest na jesień, w pierwszej połowie 2025 r. – po zapewnieniu pełnego finansowania zadania – planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności