Między Bieżanowem a Prokocimiem powstaje park. Wprowadzone zostaną strefy biocenotyczne [ZDJĘCIA]

Autor CowKrakowie.pl
Między Bieżanowem a Prokocimiem powstaje park. Wprowadzone zostaną strefy biocenotyczne [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Krakowa zyskają niebawem nowe miejsce do spędzania wolnego czasu. Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, że obecnie trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu Parku Aleksandry w części Północnej Etap I,II,III.

reklama

Ścieżki spacerowe w większości poprowadzone będą po istniejących przedeptach. Przestrzeń zachowa charakter parku leśnego. Mając na uwadze wartość obszaru jako korytarza ekologicznego i ostoi różnych gatunków zwierząt w parku wprowadzone zostaną strefy biocenotyczne, będące zielonymi enklawami służącymi utrzymaniu i podnoszeniu różnorodności biologicznej.

reklama

Urzędnicy informują, że wykonane zostaną ścieżki parkowe, schody terenowe oraz kładki dla pieszych. Nie zabraknie elementów małej architektury takich jak: ławki, leżaki, hamaki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Pojawi się oświetlenie alejki łączącej dwa osiedla.

Najprawdopodobniej park zostanie otwarty jeszcze w tym roku.

"Park Aleksandry w Krakowie"
Fot. ZZM
"Park Aleksandry w Krakowie"
Fot. ZZM
"Park Aleksandry w Krakowie"
Fot. ZZM
"Park Aleksandry w Krakowie"
Fot. ZZM
"Park Aleksandry w Krakowie"
Fot. ZZM
reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności