Kraków. Szukają wód termalnych. Zrobią odwiert w głąb ziemi na 2 kilometry

Autor CowKrakowie.pl
Kraków. Szukają wód termalnych. Zrobią odwiert w głąb ziemi na 2 kilometry

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna wykona odwiert w głąb ziemi na około 2 kilometry w głąb ziemi. Trwa poszukiwanie wód termalnych w Krakowie.

reklama

Prace zostaną przeprowadzone przy ulicy Tatarakowej w Przylasku Rusieckim. Warto zaznaczyć, że zadanie otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

reklama

Obecnie Kraków jest na etapie negocjacji umowy z NFOŚiGW, który będzie finansował zadanie. Miasto zapłaci jedynie podatek VAT od kosztów całego przedsięwzięcia.

Po co ten odwiert?

Aby sprawdzić, jaki potencjał geotermalny ma ziemia na głębokości 2 km, niezbędne jest wykonanie odwiertu badawczego, co zaplanowano na rok 2026. Jednak już dziś – na podstawie projektów geologicznych opracowanych przez specjalistów – wiemy, że zarówno tempo wiercenia, jak i ilość wydobywanego urobku będzie uzależniona od twardości warstwy geologicznej. Specjalne urządzenia umożliwią szczegółowe i bieżące monitorowanie parametrów wiercenia. Geolodzy przeanalizują pobrane próbki podłoża z poszczególnych warstw. Wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego i innych obowiązujących uregulowań prawnych i formalnych.

Planowana głębokość odwiertu to 1820 m (+/- 10 proc). Specjaliści przewidują, że na tej głębokości woda może mieć nawet 55 st. C w złożu, co oznacza, że na powierzchni ta temperatura będzie niższa, ale nadal będzie się nadawała do wykorzystania np. jako ciepło systemowe do ogrzewania mieszkań.

W rejonie planowanego otworu geotermalnego zlokalizowane są: Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” oraz Park Naukowo-Technologiczny „Branice”. Zabezpieczenie ciepła z geotermii na ogrzanie budynków, w skali całego projektu oszacowano na ok. 60 MW.

Planuje się, że Centrum Rekreacji i Wypoczynku oraz elementy planowanego Parku Naukowo-Technologicznego, w tym skansen dziedzictwa kulturalnego Krakowa, mogą być naturalnymi odbiorcami ciepła geotermalnego, a w razie potwierdzenia przewidywanych parametrów hydrochemicznych wód termalnych, mogą być również wykorzystane do celów rekreacyjnych i balneoterapeutycznych.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności