Nie zgłosili się do kwalifikacji wojskowej. Mają zostać doprowadzeni przez policję

Autor CowKrakowie.pl
Nie zgłosili się do kwalifikacji wojskowej. Mają zostać doprowadzeni przez policję

Zakończyła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Osoby, które nie wstawiły się na wezwanie mają zostać doprowadzone przez policję.

reklama

W terminie od 1 lutego do 30 kwietnia do kwalifikacji wojskowej wezwani zostali mężczyźni urodzeni w 2005 roku, zameldowani na terenie Gminy Miejskiej Kraków na pobyt stały i czasowy oraz mężczyźni rocznik 2000–2004, którzy dotychczas nie stawali do kwalifikacji wojskowej i ujęci byli w wykazie osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Wezwani zostali również mężczyźni czasowo niezdolni do służby wojskowej wykazani przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Krakowie.

reklama

Wezwano także kobiety

Ponadto do kwalifikacji wezwane zostały kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Stawiennictwo mężczyzn rocznika podstawowego – 2005 przed Powiatową Komisją Lekarską dla Miasta Krakowa Nr I wyniosło 92,73%, a roczników starszych 33,50%.

Stawiennictwo mężczyzn rocznika podstawowego – 2004 przed Powiatową Komisją Lekarską dla Miasta Krakowa Nr II wyniosło 90,66%, a roczników starszych 32,37%.

Stawiennictwo kobiet przed Powiatową Komisją Lekarską dla Miasta Krakowa Nr III wyniosło 91,02%.

Ogólna frekwencja podczas kwalifikacji wojskowej 2024 wyniosła 80,58% i jest wyższa niż w roku 2023.

Przymusowe doprowadzenie

Wobec 50 mężczyzn, którzy nie zgłosili się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie zarządzono w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – przymusowe doprowadzenie przez Komendę Miejską Policji w Krakowie.

W stosunku do osób stale niezamieszkujących w miejscu zameldowania zostały lub zostaną (po stosownych ustaleniach) wszczęte z urzędu postępowania administracyjne w sprawie o ich wymeldowanie.

Zobacz także:

Pościg na Bulwarach Wiślanych

Złodziej – nieudacznik. Ośmieszył się i został ujęty

Na Kurdwanowie szykuje się świetna impreza. Zapiszcie tę datę w kalendarzu

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności