Lepiej mieć bilet na przejazd MPK. Coraz więcej kontroli!

Autor CowKrakowie.pl
Lepiej mieć bilet na przejazd MPK. Coraz więcej kontroli!

Korzystasz z krakowskiej komunikacji miejskiej? Lepiej posiadaj ważny bilet na przejazd. Przeprowadzanych jest coraz więcej kontroli i sypią się mandaty. Lepiej nie ryzykować…

reklama

W pierwszym kwartale tego roku przeprowadzono 79162 kontroli i nałożono 22390 opłat dodatkowych. Aktualnie zespół kontrolerski składa się z około 70 pracowników. W trakcie ostatnio przeprowadzonych naborów zespół ten powiększy się o kolejne 15 osób.

reklama

20 tys. kontroli miesięcznie

Zarząd Transportu Publicznego poinformował, że miesięcznie przeprowadzanych jest blisko 20 tysięcy kontroli i nakładanych ponad 5,5 tysiąca opłat dodatkowych.

Kontrole są na każdej linii

Kontrolerów biletów możemy spotkać w każdym pojeździe krakowskiej komunikacji miejskiej, która kursuje od m.in. Świątnik Górnych po Przeginię. W samym kwietniu w autobusach na trasie do i z Świątnik Górnych nałożonych zostało ponad 125 opłat dodatkowych. Z kolei na trasie do Zabierzowa nałożono prawie 350 opłat dodatkowych. Natomiast na trasie do Czerwonych Maków P+R było ich ponad 1000.

Mandaty:

Rodzaj opłaty Opłata dodatkowa [zł]
  opłata dodatkowa za przejazd pasażera bez ważnego biletu/dokumentu przewozu bądź dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego300,00* * w przypadku uiszczenia wpłaty u kontrolera wysokość zostaje obniżona o 50%, natomiast w przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty w sposób określony na wezwaniu wysokość zostaje obniżona o 25% przy czym należy pamiętać, że należność za przewóz stanowiąca równowartość ceny biletu jednoprzejazdowego dla 1 osoby/60-minutowego nie podlega pomniejszeniu
  opłata dodatkowa za przejazd pasażera bez ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego
200,00** w przypadku uiszczenia wpłaty u kontrolera wysokość zostaje obniżona o 30%, natomiast w przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty w sposób określony na wezwaniu wysokość zostaje obniżona o 15% przy czym należy pamiętać, że należność za przewóz stanowiąca równowartość ceny biletu jednoprzejazdowego dla 1 osoby/60-minutowego nie podlega pomniejszeniu
  opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt200,00** w przypadku uiszczenia wpłaty u kontrolera wysokość zostaje obniżona o 30%, natomiast w przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty w sposób określony na wezwaniu wysokość zostaje obniżona o 15% przy czym należy pamiętać, że należność za przewóz stanowiąca równowartość ceny biletu jednoprzejazdowego dla 1 osoby/60-minutowego nie podlega pomniejszeniu
     opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego,  bez uzasadnionej przyczyny 520,00
  opłata  manipulacyjna  za  czynności  związane
  z pobraniem  opłaty  dodatkowej  lub  wystawieniem  wezwania  do zapłaty  w przypadkach ich umorzenia, określonych w zał. Nr 3 do uchwały § 12 ust. 4
16,00
reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności