Akcja służb. Komunikat Wodociągów Miasta Krakowa

Autor CowKrakowie.pl
Akcja służb. Komunikat Wodociągów Miasta Krakowa

Krakowskie służby zostały postawione na nogi. 14 maja do Wisły z przelewu burzowego wodociągów krakowskich (poniżej stopnia Dąbie) wpływały ścieki. O sytuacji natychmiast alarmował strażnik rzek WWF.

reklama

Wodociągi Miasta Krakowa wystosowały w tej sprawie komunikat.

reklama

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że powodem wypływu ścieków jest uszkodzenie zamknięcia nieczynnego rurociągu kanalizacyjnego. Oszacowano, że do rzeki Wisły przedostało się ok. 250–300 m3 ścieków. Obecni na miejscu przedstawiciele Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego pobrali próbkę wody, w której nie stwierdzono odstępstw od norm oraz obecności szkodliwych substancji chemicznych.

15 maja przeprowadzono wewnętrzną analizę pracy systemu kanalizacyjnego w zlewni oczyszczalni Płaszów. Wzięto pod uwagę dane pomiarowe oraz uwzględniono prace konserwacyjne prowadzone dzień wcześniej na terenie zakładu, które wymagały okresowego zamknięcia dopływu ścieków. Działania prowadzone były zgodnie z instrukcją eksploatacyjną obiektu, wskazującą maksymalny, bezpieczny poziom piętrzenia w kolektorze płaszowskim, którym ścieki dopływają do oczyszczalni.

Dodatkowo przeprowadzona przez służby eksploatacyjne Zakładu Sieci Kanałowej kontrola komory przelewu burzowego P9, wykazała zniszczenie ruchomych elementów jego krawędzi. Miało to bezpośredni wpływ na zmniejszenie potencjału retencyjnego obu kolektorów (płaszowskiego i prawobrzeżnego), a w efekcie wywołało samoczynne uruchomienie przelewu burzowego P9 na prawobrzeżnym kolektorze Wisły. Uszkodzenie prawdopodobnie nastąpiło 11 maja podczas burzy.

Za zdjęcia dziękujemy Panu Pawłowi

"Ścieki dostały się do Wisły"
"Ścieki dostały się do Wisły"
"Ścieki dostały się do Wisły"
"Ścieki dostały się do Wisły"
"Ścieki dostały się do Wisły"
"Ścieki dostały się do Wisły"
reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności