Kontrola w krakowskiej firmie. Sąd uznał obywatelkę Ukrainy za winną

Autor CowKrakowie.pl
Kontrola w krakowskiej firmie. Sąd uznał obywatelkę Ukrainy za winną

Krakowska spółka zatrudniała nielegalnie cudzoziemców. Działania kontrolne w firmie przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej.

reklama

Jak informują funkcjonariusze, kontrolą objęto prezes zarządu kontrolowanej spółki – obywatelkę Ukrainy – oraz akta osobowe 35 cudzoziemców wykonujących pracę na rzecz kontrolowanego podmiotu, tj.:  15 obywateli Ukrainy, 10 Białorusinów, 5 Rosjan, 2  Mołdawian, 2 obywateli Tadżykistanu, oraz 1 obywatela Kazachstanu.

reklama

Wynik kontroli

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono szereg nieprawidłowości wynikających z naruszenia przepisów m.in. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Funkcjonariusze wszczęli czynności wyjaśniające zakończone sporządzeniem wniosku o ukaranie prezes zarządu kontrolowanej spółki.

Sąd wyrokiem nakazowym uznał obywatelkę Ukrainy za winną popełnienia czynów zarzucanych w przedmiotowym wniosku i wymierzył łączną karę grzywny w kwocie 10 000 zł oraz pokrycie kosztów sądowych.

Zobacz także:

Nowa usługa taxi tylko dla kobiet w Krakowie

W centrum Krakowa powstanie nowy hotel

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności