Centrum Sportów Wodnych na Zakrzówku. W sobotę odbędzie się spacer przyrodniczy

Autor CowKrakowie.pl
Centrum Sportów Wodnych na Zakrzówku. W sobotę odbędzie się spacer przyrodniczy

W Krakowie rozpoczęły się konsultacje społeczne, które mają na celu dokonanie wyboru i zakresu działań dotyczących Centrum Sportów Wodnych na Zakrzówku. W najbliższą sobotę odbędzie się pierwszy spacer przyrodniczy.

reklama

Konsultacje określą zaproponowane przez mieszkańców wydarzenia pod kątem możliwości ich organizacji na terenie parku Zakrzówek. Dotyczyć to również będzie form aktywności realizowanych przez Centrum Sportów Wodnych.

reklama

W ramach konsultacji zaplanowano:

Spotkania konsultacyjne:

  • 9 marca – I spacer przyrodniczy, spotkanie przy wejściu na kąpielisko w parku Zakrzówek (ul. Wyłom), godz. 9.00–11.00
  • 23 marca – II spacer przyrodniczy, spotkanie przy wejściu na kąpielisko w parku Zakrzówek (ul. Wyłom), godz. 11.00–13.00
  • 11 kwietnia – prezentacja budynku Centrum Sportów Wodnych, godz. 17.00–18.00
  • 24 kwietnia – spotkanie konsultacyjne w pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35, sala Miedziana, godz. 17.00–19.00

Dyżury telefoniczne – tel. 887 133 667

Formularz konsultacyjny:
Formularz można składać od 27 lutego do 26 kwietnia w następujący sposób:

  • poczta elektroniczna sekretariat@zzm.krakow.pl (w formie skanu lub zdjęcia)
  • siedziba Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
  • ePUAP: /ZZMKrakow/SkrytkaESP lub /ZZMKrakow/domyslna z dopiskiem „Konsultacje park Zakrzówek”

Teren parku Zakrzówek jest terenem miejskim, ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców. Ze względu na wysoką wartość przyrodniczą i społeczną, istotne jest określenie możliwych do realizacji form aktywności oraz organizacji wydarzeń, które będą odbywać się z uwzględnieniem i poszanowaniem przyrody. Ewentualne działania podejmowane będą przez gospodarza parku – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, jednostkami miejskimi oraz podmiotami zewnętrznymi.

W kontekście funkcjonowania parku Zakrzówek istotnym elementem jest również funkcjonowanie Centrum Sportów Wodnych, będącego przedmiotem dzierżawy. Dlatego też kluczowym jest wybór operatora, którego zadaniem będzie wspieranie i upowszechnianie możliwie jak największej liczby form aktywności fizycznej. Należy przy tym wskazać, że dzierżawa budynku Centrum Sportów Wodnych nie wpłynie na ograniczenie dostępności parku Zakrzówek, w tym akwenu wodnego. Dzierżawca zostanie wyłoniony w ramach przetargu pisemnego nieograniczonego.

W ramach konsultacji zaplanowano spotkania konsultacyjne, dyżury telefoniczne oraz zbieranie formularzy konsultacyjnych.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności