Zmieniły się przepisy dotyczące emerytur pomostowych

Materiały prasowe
Zmieniły się przepisy dotyczące emerytur pomostowych

Z początkiem tego roku zmieniły się przepisy dotyczące emerytur pomostowych. Zmiany w przepisach uchylają wygaszający charakter emerytur pomostowych.

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje się, że po zmianie przepisów, tylko  w tym roku, na świadczenie będzie mogło przejść nawet 7,3 tys. osób.

Zmiany w przepisach, pozwolą przejść wcześniej na emeryturę pomostową osobom, które po raz pierwszy podjęły  pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 1998 r. Wcześniej przepisy nie przewidywały takiej możliwości. Istniał wymóg wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r., ale został usunięty. Teraz osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. będą mogły nabywać prawo do emerytury pomostowej mimo, że nie rozpoczęły pracy w określonych warunkach przed 1 stycznia 1999 r.

Do nabycia prawa do emerytury pomostowej nadal konieczne będzie łączne spełnienie wszystkich pozostałych warunków jego przyznania, a więc osiągnięcie określonego wieku, stażu ubezpieczeniowego oraz posiadania okresu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, wynoszącego przynajmniej 15 lat oraz warunku wykonywania po 31 grudnia 2008 r. prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 1 dzień – wyjaśnia Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Aktualnie obowiązujące warunki:

1- urodził się po 31 grudnia 1948 r.,

2- ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,

3- osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn,

4- ma okres składkowy i nieskładkowy (staż ubezpieczeniowy) wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn,

5- po 31 grudnia 2008 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze z ustawy o emeryturach pomostowych, co najmniej przez 1 dzień.  

Po uchyleniu wygasającego warunku prognozowana liczba osób, które będą mogły przejść na emeryturę pomostową wyniesie: w 2024 r. –7,3 tys., w 2029 r. – 4,0 tys., w 2033 r. – 4,8 tys.

Prace w szczególnych warunkach to zawody związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Natomiast prace o szczególnym charakterze wymagają niezwykłej odpowiedzialności oraz wyjątkowej sprawności psychofizycznej. Są to takie zwody jak górnik, hutnik, rybak morski, jak również kierowca autobusu, ratownik medyczny i wiele innych zawodów wskazanych w załączniku do ustawy.  

Od stycznia zmieniły się tez zasady zawieszania prawa do emerytury pomostowej. Świadczenie zostanie zawieszone bez względu na wysokość dodatkowego przychodu, jeśli uprawniona do niego osoba podejmie pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej .

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności