Wyłączone zostały kasowniki w komunikacji miejskiej

Autor CowKrakowie.pl
Wyłączone zostały kasowniki w komunikacji miejskiej

Dziś, 10 stycznia krakowska komunikacja miejska jest bezpłatna. Powodem wprowadzenia bezpłatnych przejazdów jest prognoza przekroczenia średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10.

reklama

Bezpłatna komunikacja obowiązuje w Krakowie oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

reklama

Póki co kasowniki zablokowane są 10 stycznia do godziny 24:00. Czy ten termin zostanie przedłużony? Obecnie nie ma na ten temat informacji z Urzędu Miasta Krakowa.

Kiedy wprowadzona jest bezpłatna komunikacja w Krakowie?

Bezpłatna komunikacja jest wprowadzana na jedną dobę, w godzinach 00.00–24.00. Zasady jej wprowadzenia opierają się na codziennej prognozie jakości powietrza, dotyczącej kolejnej doby. Prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wysyłana do Urzędu Miasta Krakowa, jest podzielona na trzy ośmiogodzinne przedziały (0.00–8.00, 8.00–16.00, 16.00–24.00).

Wystarczy, aby równocześnie spełnione zostały dwa warunki – w dwóch dowolnych ośmiogodzinnych przedziałach stężenie pyłów PM10 musi przekroczyć:

  • 100 µg/m3 na powierzchni miasta równej lub większej niż 50 proc.

oraz

  • 150 µg/m3 na powierzchni miasta równej lub większej niż 50 proc.

Nawet jeśli faktyczny pomiar średniego stężenia dobowego będzie mniejszy od założonego, decyzja o darmowej komunikacji pozostaje w mocy.

Kiedy codzienna prognoza jakości powietrza IMGW na następną dobę nie wskaże prawdopodobieństwa przekroczenia średnich poziomów stężeń pyłów PM10, a średnia pomiarów ze wszystkich stacji pomiarowych łącznie, zlokalizowanych na terenie Krakowa, wskaże w następnej dobie przekroczenia pyłu PM10 z godziny 3.00 powyżej 150 μg/m3, wprowadzone zostaną, począwszy od uruchomienia pierwszych kursów rannych autobusów lub tramwajów, do godziny 24.00 tego dnia, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących.

W przypadku awarii jednej lub kilku stacji pomiarowych, skutkującej niemożnością wyliczenia średniej ze wszystkich stacji z godziny 3.00 stężeń pyłu PM10, użyte będą wyniki z pozostałych stacji.

Zobacz także:

Wiadukt na ul. Grzegórzeckiej zyskał nową iluminację [ZDJĘCIA]

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności