Wojewoda zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Materiały prasowe MUW
Wojewoda zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem były bezpieczne ferie dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim.

reklama

Przez cały okres ferii trwających w Polsce od 15 stycznia do 25 lutego 2024 roku małopolska Policja będzie prowadzić działania kontrolne i profilaktyczne. Na bieżąco w ramach współpracy z instytucjami pozapolicyjnymi będą wymieniane informacje na temat aktualnie występujących zagrożeń oraz działań w zakresie przedsięwzięć związanych z zimowym wypoczynkiem.

reklama

Szczególnym nadzorem objęta będzie sytuacja na drogach. Komendy miejskie oraz powiatowe wyznaczyły stałe punkty kontroli autokarów przed wyjazdem, gdzie będzie możliwość sprawdzenia większej liczby autobusów w jednym czasie.

Na głównych drogach tranzytowych (krajowych i wojewódzkich), przede wszystkim prowadzących do górskich miejscowości wypoczynkowych, podejmowane będą działania zapewniające bezpieczeństwo, porządek i płynność w ruchu drogowym – działania te będą intensyfikowane. Podjęta będzie także współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną i innymi służbami.

Ponadto zadaniem małopolskiej Policji będzie zapewnienie bezpieczeństwa turystom poprzez organizację patroli narciarskich – bezpieczeństwo na zorganizowanych terenach narciarskich. Brawura i lekceważenie zasad poruszania się po tych terenach są głównymi przyczynami wypadków.

Policja przypomina, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje zakaz sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18. roku życia. Także tego aspektu będą dotyczyły prowadzone kontrole.

Państwowa Straż Pożarna w pełnej gotowości

W pełnej gotowości, aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych, są małopolscy strażacy. Funkcjonariusze przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynków dzieci i młodzieży. Bardzo ważna jest również właściwa eksploatacja obiektów i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dlatego strażacy z komend powiatowych i miejskich PSP przeprowadzają kontrole w trakcie trwania turnusów.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych strażacy przypominają właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania sopli lodowych. Śnieg i lód stanowią groźne obciążenie dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg. Trzeba też pamiętać o wykonywaniu obowiązkowych przeglądów i czyszczeniu przewodów kominowych. Strażacy zalecają również sprawdzanie instalacji wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych.

Akcja „Bezpieczeństwo na lodowiskach” polega na udzielaniu pomocy w przygotowaniu lodowisk lub ślizgawek m.in. na terenie boisk szkolnych, parków czy ogródków jordanowskich. Pomocy w przygotowaniu lodowiska powinna udzielać najbliższa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza lub Ochotnicza Straż Pożarna w uzgodnionym wcześniej terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Należy jednak pamiętać, że za bezpieczeństwo korzystających z lodowiska odpowiada jego organizator.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wypoczywającym strażacy przygotowani są również do prowadzenia działań ratowniczych na ewentualność awaryjnego zatrzymania kolei linowych. Koleje występują w 8 małopolskich powiatach. Każdego roku odbywają się tam szkolenia strażaków JRG i OSP z ewakuacji z kolei linowych według obowiązujących programów i warsztatów dla ratowników wysokościowych oraz ćwiczenia z zakresu ewakuacji z kolei linowych.

Kontrole Inspekcji Sanitarnej

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zadbają o to, aby dzieci spędzały czas bezpiecznie i zdrowo. Sprawdzane będą warunki w miejscach, gdzie wypoczywać będą dzieci – zarówno na obozach, jak i w miejscu zamieszkania (półkolonie czy organizowane spotkania w ramach „zimy w mieście”).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom w trakcie pobytu na poszczególnych turnusach wypoczynku ocenie podlegać będą w szczególności: warunki zakwaterowania, mikroklimat pomieszczeń, wyposażenie techniczne obiektu czy przestrzeganie czystości miejsc wypoczynku, mebli i sprzętów. Ponadto sprawdzane również będzie przestrzeganie podstawowych zasad higieny, dostęp do ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej, warunki bezpieczeństwa żywności i żywienia czy zapewnienie opieki medycznej.

Nadzór Kuratora Oświaty nad organizacją wypoczynków

W czasie ferii zimowych Małopolski Kurator Oświaty nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku na obszarze województwa. W ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrole w miejscu wypoczynku, zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach realizacji wypoczynku na obszarze województwa, a także umieszcza zgłoszenia wypoczynku w bazie prowadzonej przez ministra edukacji – www.wypoczynek.mein.gov.pl.

Każdy z organizatorów ma obowiązek zgłaszania wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora. Zgodnie z art. 92d ust. 7 ustawy o systemie oświaty, wypoczynek może odbyć się wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

Na terenie województwa małopolskiego, objętym nadzorem Małopolskiego Kuratora Oświaty, w okresie ferii zimowych na dzień 10 stycznia 2024 r. zgłoszono 982 wypoczynki, w których będzie brało udział 38 430 uczestników.

„Bezpieczny autokar” i nie tylko

W związku z feriami zimowymi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie realizuje ogólnopolską akcję „Bezpieczny autokar”, polegającą na prowadzeniu wzmożonych kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek.

Podczas kontroli Inspektorzy będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdu, czas pracy kierowcy oraz jego trzeźwość.

Działania nadzoru budowlanego

Organy nadzoru budowlanego, w ramach swoich kompetencji, prowadzą corocznie akcję „Wypoczynek zimowy”. Kontroli w zakresie bezpieczeństwa i legalności użytkowania podlegają obiekty i urządzenia budowlane służące do aktywnego wypoczynku, organizacji różnego rodzaju imprez rozrywkowych oraz w szczególności te, w których organizowany jest pobyt dzieci i młodzieży.

Przejezdność dróg

Służby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez całą dobę monitorują sytuację na prawie 1000 km małopolskich dróg krajowych. Do dyspozycji służb jest 160 pługów i solarek, które wykorzystywane są do odśnieżania dróg i zapobiegania ich oblodzeniu. W 30 magazynach zgromadzone są zapasy prawie 30 tysięcy ton soli.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności