Prawie dwa kilometry w głąb ziemi. Wykonają odwiert w Przylasku Rusieckim

Autor CowKrakowie.pl
Prawie dwa kilometry w głąb ziemi. Wykonają odwiert w Przylasku Rusieckim

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał pozytywną rekomendację Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie dofinansowania wykonania nowych otworów geotermalnych na terenie Polski. Jeden z nich ma zostać wykonany w Przylasku Rusieckim.

reklama

Kraków ma otrzymać ponad 12 mln zł na wykonanie tego badawczego odwiertu geotermalnego.

reklama

Wykonanie badawczego odwiertu pozwoli ocenić zasoby wód geotermalnych w Przylasku Rusieckim. Ważne jest ustalenie, jakie są parametry i wydajność złoża, ile wody i o jakiej temperaturze można z niego uzyskać, co jasno określi efektywność ekonomiczną całego przedsięwzięcia. Dofinansowanie z Funduszu to 12 328 500 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na 14 167 087 zł, z wkładem własnym miasta w wysokości 1 838 587 zł. Geotermia jest niewyczerpalna, bezpieczna, a jedyne, z czym się wiąże to niewielka ingerencja w krajobraz. – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Otwór badawczo-poszukiwawczy Kraków GT-1 zostanie zlokalizowany w Krakowie – Nowej Hucie, na działce ewidencyjnej nr 316/5, obręb NH-36, będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków. Wybór tego obszaru wynikał z przeprowadzonych wizji terenowych, analizy geologicznej i wymogów logistycznych. Przeprowadzenie otworu jest zgodne z zaleceniami Państwowego Instytutu Geologicznego, który wskazał na potencjał geotermalny wód termalnych w celach ciepłowniczych, rekreacyjnych i balneoterapeutycznych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z odwiertu wykonany zostanie drugi otwór wiertniczo–chłonny, celem zatłoczenia wody geotermalnej po odebraniu ciepła.

Prace są obecnie w fazie badawczej, a decyzja o dalszym wykorzystaniu złoża zostanie podjęta po zakończeniu prac i określeniu potencjału. 

CowKrakowie.pl poleca:

Nie tylko na Rynku Głównym odbędzie się świąteczne wydarzenie!

Do floty nowoczesnych autobusów w Krakowie dołączyły cztery pojazdy Irizar

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności