Odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Artur F. / CowKrakowie.pl
Odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W Krakowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Służby złożyły meldunek o gotowości na wypadek wystąpienia ekstremalnych warunków podczas sezonu zimowego 2023/2024. 

reklama

Wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz poinformował, że  Małopolska jest gotowa na zimę. Siły i środki będą kierowane tam, gdzie będą potrzebne. Odpowiednia pomoc dotrze do każdego mieszkańca naszego województwa. Monitorujemy sytuację i prognozy specjalistów. O potencjalnych zagrożeniach będziemy Państwa informować m.in. poprzez alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – zaznacza wicewojewoda.

reklama

Nad bezpieczeństwem i utrzymaniem płynności ruchu drogowego czuwa także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.

– Od października jesteśmy cały czas w stanie gotowości na wypadek ataku zimy. Już teraz zgromadziliśmy prawie 40 tysięcy ton soli, a to ilość, która z pewnym zapasem wystarcza na całą typową zimę. Jednak na wszelki wypadek w miarę zużywania soli będziemy sukcesywnie uzupełniać jej zapasy – mówi dyrektor GDDKiA Oddział w Krakowie Tomasza Pałasiński.

Drogowcy z GDDKiA przygotowali też prawie 10 tysięcy ton piasku i ponad 200 jednostek sprzętu.

Również Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zapewnia o gotowości do sezonu zimowego 2023/2024. Działania prowadzone są już od 20 października. Do zimowego utrzymania dróg przygotowano: 120 sztuk sprzętu (piaskarki, solanki, pługi, ładowarki, sprzęt do odśnieżania chodników) oraz prawie 28 tys. ton materiałów.

Obowiązek odśnieżania obiektów budowlanych

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, iż zgodnie z przepisami Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, m.in. takich jak intensywne opady atmosferyczne. Tym samym odśnieżanie dachów obiektów należy do ustawowych obowiązków właścicieli lub zarządców tychże obiektów. Organy nadzoru budowlanego w ramach posiadanych kompetencji dokonują jedynie kontroli wykonywania tych obowiązków przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego.

Jednocześnie Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku przeprowadzenia kontroli okresowych budynku wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.

Infrastruktura przeciwpowodziowa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie potwierdza, że wszystkie obiekty hydrotechniczne administrowane przez Wody Polskie na terenie województwa małopolskiego są sprawne technicznie i przygotowane na sezon zimowy.

Wszystkie wały, a jest ich ok. 1020 km, wraz z obiektami towarzyszącymi podlegają okresowym przeglądom technicznym. Zapewniona jest obsługa i ich dozór oraz bieżąca konserwacja przepustów wałowych. W okresie zimowym pracownicy prowadzą interwencje w przypadku przymarznięcia klap śluz wałowych. Stałą obsługą objęte są wszystkie przepompownie.

Zakończył się przegląd zbiornika Świnna Poręba i zbiornika Dobczyce. Eksploatacja obiektów hydrotechnicznych w okresie zimowym będzie odbywać się bez ograniczeń, a praca zbiorników w warunkach niskich temperatur będzie prowadzona zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi. Ponadto w okresie zimowym do Centrum Operacyjnego RZGW przekazywane są z IMGW-PIB informacje o zawartości wody w śniegu w zlewniach rzek. Na ich podstawie pracownicy dokonują stosownych zmian w gospodarowaniu wodą na zbiornikach, zwiększając w razie potrzeby ich rezerwy powodziowe.

Wszystkie stopnie wodne na drodze wodnej Górnej Wisły będące w administracji RZGW są przygotowane na sezon zimowy.

Wszystkie jednostki Wód Polskich na terenie Małopolski są przygotowane do usuwania zatorów lodowych. Działania takie są wykonywane bezpośrednio przez pracowników terenowych bądź w drodze umowy, przez firmy zewnętrzne.

Trwają przeglądy obiektów hydrotechnicznych.

Cichy zabójca

Każdego roku w Małopolsce z powodu zatrucia czadem umiera kilkanaście osób. Chociaż przypadki odnotowywane są w ciągu całego roku, liczba ofiar rośnie, gdy temperatura powietrza spada. Tylko od 1 do 25 października 2023 roku na terenie naszego województwa KW PSP w Krakowie zarejestrowała 12 zdarzeń związanych z występowaniem tlenku węgla, w skutek których pięć osób zostało rannych. Dlatego strażacy podejmują dodatkowe akcje informacyjne i ostrzegawcze, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności