Kombinował na lotnisku. Wpadł i dobrowolnie poddał się odpowiedzialności

Autor Redakcja
Kombinował na lotnisku. Wpadł i dobrowolnie poddał się odpowiedzialności

W Kraków Airport do odprawy paszportowej na wylot z Polski zgłosił się mężczyzna, podający się za obywatela Mołdawii. Podczas kontroli okazał dokumenty, z których jeden został podrobiony. to nie wszystko co zrobił podróżny.

reklama

Rzekomy Mołdawianin okazał podczas kontroli paszport mołdawski oraz polską kartę pobytu. Weryfikacja przeprowadzona przez funkcjonariusza Straży Granicznej wzbudziła jednak podejrzenie co do osoby i autentyczności przedłożonego paszportu. Kiedy dokument sprawdzono w dostępnych bazach okazało się, że figuruje on jako skradziony.

reklama

To nie wszystko

Cudzoziemiec został poproszony o dodatkowe dokumenty na potwierdzenie tożsamości i danych. Osoba okazała mołdawski dowód osobisty oraz prawo jazdy. Weryfikacja dokumentów wykazała, że zarówno dowód osobisty, jak i prawo jazdy są prawdopodobnie podrobione. W toku dalszych czynności ustalono, że paszport stworzony jest z dwóch następujących po sobie serii wzorów paszportów mołdawskich.

W toku podjętych działań weryfikacyjnych ustalono, że osoba o danych występujących w paszporcie nie istnieje w mołdawskich bazach, a numery prawa jazdy oraz dowodu osobistego figurują w systemie, ale są wystawione na inne osoby. W wyniku zintensyfikowanych czynności śledczych, mężczyzna przyznał, że jest obywatelem Azerbejdżanu, a nie Mołdawii.

Usłyszał zarzuty

Cudzoziemcowi  przedstawiono zarzuty usiłowania przekroczenia granicy RP wbrew przepisom przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się w trakcie kontroli granicznej sfałszowanymi dokumentami, a także zarzut z art. 272 Kodeksu karnego, obejmujący wyłudzoną kartę pobytu. Dokumenty zostały zatrzymane jako dowody w sprawie.

W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się odpowiedzialności – wymierzono mu karę grzywny.

Komendant Placówki SG w Krakowie-Balicach wszczął postępowanie administracyjne i wydał wobec cudzoziemca decyzję o zobowiązaniu do powrotu, z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium RP oraz państw Schengen przez okres 3 lat. Zatrzymany obywatel Azerbejdżanu decyzją Sądu został także umieszczony w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców na okres 3 miesięcy.

Te artykuły mogą cię także zainteresować:

Groźny wypadek pod Krakowem. Pijany kierowca wypadł przez szybę

Krakowska grupa SPEED zatrzymała pirata drogowego

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności