Wzrosła liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Krakowie

Autor CowKrakowie.pl
Prohibicja w Krakowie

W Krakowie wzrosła liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Podjęta decyzja skutkuje dla przedsiębiorcy przede wszystkim utratę możliwości sprzedaży alkoholu. Kolejną konsekwencją jest brak możliwości starania się o wydanie nowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji cofnięcia zezwolenia.

reklama

Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa wydał decyzje stwierdzające cofnięcie 242 zezwoleń, odpowiednio w:

reklama
 • 2017 roku – 52
 • 2018 roku – 27
 • 2019 roku – 21
 • 2020 roku – 14
 • 2021 roku – 20
 • 2022 roku – 42
 • 2023 roku (do 6 września) – 66.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych organ, który je wydał cofa w następujących przypadkach:

 • nieprzestrzegania określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
 • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw
 • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów m.in. o złamanie zakazu sprzedaży i podawania alkoholu podczas masowych zgromadzeń lub w środkach i obiektach transportu publicznego
 • nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych
 • zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
 • orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu skutkuje dla przedsiębiorcy przede wszystkim utratą możliwości sprzedaży alkoholu. Kolejną konsekwencją jest brak możliwości starania się o wydanie nowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji cofnięcia zezwolenia.

Jednak od powyższej decyzji administracyjnej, przysługuje przedsiębiorcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia odebrania takiego cofnięcia.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności