Urząd Miasta Krakowa prowadzi badania

Autor CowKrakowie.pl
Urząd Miasta Krakowa prowadzi badania

W tym roku ponownie Urząd Miasta Krakowa zachęca do do wypełnienia krótkiej ankiety, której wyniki pomogą ocenić poziom zadowolenia z jakości obsługi w UMK.

reklama

Jakość obsługi klienta w Urzędzie Miasta Krakowa można oceniać za pomocą indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych, przeprowadzanych przez ankieterów w poszczególnych budynkach urzędu oraz poprzez elektroniczną wersję ankiety. Badanie jest prowadzone we współpracy z firmą Lokalne Badania Społeczne.

reklama

Badanie Satysfakcji Klienta UMK prowadzone jest w Urzędzie Miasta Krakowa od roku 2006. Natomiast do roku 2016 odbywało się wyłącznie w formie indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych, przeprowadzanych na terenie Urzędu Miasta Krakowa w godzinach pracy Urzędu z klientami załatwiającymi sprawę w dniu badania w wybranych komórkach organizacyjnych UMK. Z uwagi na okoliczność, że część klientów UMK załatwia sprawy urzędowe przy wykorzystaniu instrumentów elektronicznych, „tradycyjne” badania ankietowe poszerzono od roku 2017 o badanie w formie elektronicznej.

Zasadniczym celem jest określenie mocnych i słabych stron urzędu, zauważanych przez klientów i pożądanych zmian w sposobie pracy UMK. Na podstawie wyników pomiaru podjęte zostaną działania na rzecz podniesienia jakości obsługi w UMK.

Tutaj wypełnisz ankietę

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności