Trójca Święta Mehoffera ze Szwajcarii już w Krakowie [ZDJĘCIA]

Pokaz sprowadzonych ze Szwajcarii kartonów do witraży Józefa Mehoffera w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu

W Muzeum Narodowym w Krakowie jest już cały Fryburg! To w sumie 21 kartonów Józefa Mehoffera do witraży w gotyckiej katedrze w szwajcarskim Fryburgu.  Właśnie dotarło do Krakowa pięć ostatnich, stworzonych do prezbiterium tej świątyni. 12 października zaprezentowano je w Galerii Sztuki XX i XXI wieku w Gmachu Głównym.

reklama

– Kartony fryburskie Józefa Mehoffera należą do najważniejszych arcydzieł z okresu Młodej Polski. Artysta zaprojektował monumentalnej skali zespół witrażowy, który w historii sztuki polskiej nie ma sobie równych pod względem skali i wartości artystycznej. Mehoffer wprowadził do gotyckiego kościoła oryginalną stylistykę, nawiązującą zarówno do współczesnej mu idei polskiego stylu narodowego, jak i zachodnioeuropejskiego Art Nouveau. Potrafił też w nowatorski sposób zaprezentować tradycyjną chrześcijańską ikonografię, o czym świadczy zwłaszcza monumentalne przedstawienie Trójcy Świętej. Dla Muzeum Narodowego w Krakowie, specjalizującego się w kolekcjonowaniu sztuki Młodej Polski, pozyskanie kompletu kartonów fryburskich jest wydarzeniem bezprecedensowym, które nadaje naszym młodopolskim zbiorom najwyższą rangę – mówi dyrektor MNK prof. dr hab. Andrzej Szczerski.

reklama

Fryburska katedra pw. św. Mikołaja z Miry jest gotycką trójnawową bazyliką wzniesioną w latach 1283–1490. Wnętrze oświetlają dwudzielne ostrołukowe okna przyległych do nich kaplic o wysokości ok. siedmiu metrów: po cztery z każdej strony. W zamkniętym pięciobocznie prezbiterium usytuowanych jest kolejnych pięć okien o wysokości dwunastu metrów.

W styczniu 1895 roku fryburskie Bractwo Najświętszego Sakramentu ogłosiło międzynarodowy konkurs na projekt witraży do katedry. Wzięło w nim udział czterdziestu siedmiu artystów. Ostateczny werdykt jury ogłosiło 15 lipca 1895 roku, przyznając pierwszą nagrodę 26-letniemu artyście Józefowi Mehofferowi. Ten wybór i realizacja w 1896 roku pierwszego okna witrażowego, Apostołowie, przyniosły  młodemu polskiemu artyście niebywały sukces. Praca nad zespołem 21 kartonów do wiraży w fryburskiej świątyni, realizowana z fryburską firmą witrażowniczą Kirsch & Fleckner zajęła artyście 41 lat i stała się dziełem jego życia! 

Witraże fryburskie uważane są za arcydzieło sztuki monumentalnej przełomu XIX i XX wieku w skali europejskiej. Najwybitniejszy pod względem artystycznym z korpusu nawowego – Męczennicy ­- został nagrodzony złotym medalem na Powszechnej Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 roku.

Wystrój kościoła św. Mikołaja dopełnia pięć monumentalnych witraży w prezbiterium z lat 1918-1936, utrzymanych w odmiennej od secesji stylistyce, korespondującej bardziej z art déco.

– Witraż „Bóg Ojciec”, którego karton, powstały w 1922 roku, zaprezentowaliśmy w Gmachu Głównym, jest umieszczony centralnie w prezbiterium i został opatrzony inskrypcją „Je suis celui qui suis” – „Jestem, który jestem”. Stanowi ona obramienie nieruchomego oblicza Stwórcy, w tle którego dostrzegamy równoboczny trójkąt symbolizujący Trójjedność Trójcy Świętej, a także słońce, księżyc i gwiazdy. W otaczającej Boga Ojca przestrzeni unoszą się też kręgi aniołów. Kwaterę dolną witraża wypełnia wyobrażenie gorejącego krzewu Mojżesza. W partii dolnej, „cokołowej” widnieją tablice Dekalogu, popiersie Mojżesza i Arka Przymierza. Statyczną kompozycję witraża „Bóg Ojciec” Tadeusz Adamowicz, autor monografii witraży fryburskich, uznał za ripostę dynamicznego, franciszkańskiego witraża Stanisława Wyspiańskiego „Bóg Ojciec” (Stań się) – mówi kustosz Domu Mehoffera Beata Studziżba-Kubalska.

Zespół witraży w prezbiterium katedry św. Mikołaja we Fryburgu współtworzą z Bogiem Ojcem kompozycje: Syn Boży, Duch Święty, Fryburg Kościelny, Fryburg Świecki.

Pięć kartonów Józefa Mehoffera było przez lata zdeponowane przez spadkobierców artysty w Musée d’art et d’histoire de Fribourg. Natomiast szesnaście pozostałych  spadkobiercy oddali w latach 80. XX wieku w depozyt MNK (cztery spośród nich – m.in. do witraży Najświętszy Sakrament i Męczennicy – Muzeum nabyło do swych zbiorów w latach 2014-2019, głównie dzięki dofinansowaniu MKiDN w ramach programu Kolekcje Muzealne).

Pozostałe 17 kartonów MNK stara się zakupić od spadkobierców, dzięki specjalnej dotacji przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Pokaz sprowadzonych ze Szwajcarii kartonów do witraży Józefa Mehoffera w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu
Fot. Artur Rakowski / CowKrakowie.pl
Pokaz sprowadzonych ze Szwajcarii kartonów do witraży Józefa Mehoffera w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu
Fot. Artur Rakowski / CowKrakowie.pl
Pokaz sprowadzonych ze Szwajcarii kartonów do witraży Józefa Mehoffera w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu
Fot. Artur Rakowski / CowKrakowie.pl
Pokaz sprowadzonych ze Szwajcarii kartonów do witraży Józefa Mehoffera w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu
Pokaz sprowadzonych ze Szwajcarii kartonów do witraży Józefa Mehoffera w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu
Fot. Artur Rakowski / CowKrakowie.pl
Pokaz sprowadzonych ze Szwajcarii kartonów do witraży Józefa Mehoffera w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu
Fot. Artur Rakowski / CowKrakowie.pl
Pokaz sprowadzonych ze Szwajcarii kartonów do witraży Józefa Mehoffera w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu
Fot. Artur Rakowski / CowKrakowie.pl
Pokaz sprowadzonych ze Szwajcarii kartonów do witraży Józefa Mehoffera w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu
Fot. Artur Rakowski / CowKrakowie.pl
reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności