Ślubowanie nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej [ZDJĘCIA]

Autor CowKrakowie.pl
"Ślubowanie nowych funkcjonariuszy straży granicznej w Krakowie"

Karpacki Oddział Straży Granicznej zyska nowych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania przyjął od funkcjonariuszy Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej – gen. bryg. SG Stanisław Laciuga.

reklama

Ślubowanie do służby w Straży Granicznej złożyło w poniedziałek 9 października 16 kobiet i 14 mężczyzn.

reklama

Teraz przed młodymi strażnikami granicznymi stoi nowe wyzwanie – kilkumiesięczne szkolenie, po ukończeniu którego rozpoczną służbę w placówkach Straży Granicznej.

Wymagania dla kandydatów w Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej prowadzi stały tryb przyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej na stanowiska w Placówce Straży Granicznej w: Kielcach, Krakowie – Balicach, Krakowie, Tarnowie i Zakopanem.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

–  posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;

– o nieposzlakowanej opinii;

– niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

– korzystająca w pełni z praw publicznych;

– posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych

  szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować;

– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Więcej informacji o naborze można przeczytaj tutaj.

"Ślubowanie nowych funkcjonariuszy straży granicznej w Krakowie"
Fot. PSG
"Ślubowanie nowych funkcjonariuszy straży granicznej w Krakowie"
Fot. PSG
"Ślubowanie nowych funkcjonariuszy straży granicznej w Krakowie"
Fot. PSG
"Ślubowanie nowych funkcjonariuszy straży granicznej w Krakowie"
Fot. PSG
reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności