Co się działo w nocy na krakowskim lotnisku?

Autor CowKrakowie.pl
"ćwiczenia na krakowskim lotnisku"

W nocy z wtorku na środę na krakowskim lotnisku odbyły się ćwiczenia ratownicze, które miały na celu weryfikację procedur postępowania i współdziałania służb w sytuacjach zagrożenia. 

reklama

Celem wydarzenia było reagowanie oraz doskonalenie umiejętności współdziałania służb w sytuacji kryzysowej — w przypadku nieuprawnionego przejęcia kontroli nad statkiem powietrznym na terenie lotniska.

reklama

Ćwiczenie miało na celu także sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku powstania sytuacji kryzysowych, wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych. 

To była także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy. Wszystko odbyło się według założonego planu.

Fot. Justyna Fil

"ćwiczenia na krakowskim lotnisku"
"ćwiczenia na krakowskim lotnisku"
"ćwiczenia na krakowskim lotnisku"
reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności