Azer przebywał nielegalnie w Polsce. Wpadł w Krakowie

Autor PSG
"Straż graniczna"

Krakowscy funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatela Azerbejdżanu. Mężczyzna musi opuścić Polskę oraz otrzymał zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

reklama

Funkcjonariusze realizowali czynności służbowe w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Krakowie, w wyniku której zatrzymano obywatela Azerbejdżanu.

reklama

Do kontroli cudzoziemiec przedstawił nieważny paszport oraz nieważną kartę pobytu. Ponadto ustalono, iż obywatel Azerbejdżanu wjechał na terytorium Strefy Schengen przez lotnicze przejście graniczne w Pradze. Następnie kilkanaście dni później złożył wniosek o pobyt czasowy do Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda wydał decyzję odmowną, wobec czego ustalono, że od sierpnia tego roku mężczyzna przebywa nielegalnie na terytorium RP.

Cudzoziemiec twierdził, że przyjechał do Polski studiować, niestety studiów nie ukończył.

Komendant krakowskiej Straży Granicznej wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

Zobacz również:

Szaleńcza jazda ulicami Krakowa. Cud, że nie doszło do tragedii

Mieszkańcy Krakowa przecierali oczy ze zdumienia [ZDJĘCIA]

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności