Abp Marek Jędraszewski prosi o modlitwę

Autor CowKrakowie.pl
"Jędraszewski"

Abp Marek Jędraszewski zwrócił się do wiernych z prośbą o modlitwę w intencjach Kościoła i Ojczyzny. Metropolita przypomina, że 15 października odbędą się wybory parlamentarne, które zadecydują o naszym dalszym życiu narodowym i społecznym.

reklama

Mając na uwadze te wielkie wyzwania, a równocześnie zadania, jakie w najbliższym czasie stają przed nami, bardzo Wasz wszystkich proszę, Drodzy Siostry i Bracia, o żarliwą, codzienną modlitwę różańcową ofiarowaną w intencjach Kościoła i Ojczyzny – pisze abp Marek Jędraszewski.

reklama

Jak zaznacza Marek Jędraszewski Arcybiskup Metropolita Krakowski, dzisiejszą niedzielą zaczyna się październik, który w Kościele katolickim jest tradycyjnie związany z odmawianą w naszych domach i parafiach modlitwą różańcową. W tym roku miesiąc ten będzie naznaczony bardzo ważnymi wydarzeniami dotyczącymi zarówno życia Kościoła, jak i naszej Ojczyzny.

W najbliższą środę 4 bm. rozpoczną się w Rzymie obrady pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Druga sesja tego Synodu będzie miała miejsce w październiku przyszłego roku. Ten dwuetapowy sposób urzeczywistniania się Synodu pozwoli, zdaniem Ojca Świętego Franciszka, „mieć do dyspozycji więcej czasu na rozeznanie”. W konsekwencji będzie on sprzyjać lepszemu „zrozumieniu synodalności jako konstytutywnego wymiaru Kościoła, aby pomóc wszystkim przeżywać go w pielgrzymowaniu braci i sióstr, którzy świadczą o radości Ewangelii”.

Wybory w Polsce

Natomiast w niedzielę 15 października w Polsce będą miały miejsce wybory parlamentarne, które zadecydują o naszym dalszym życiu narodowym i społecznym.  Na czym konkretnie polega dzisiaj nasza odpowiedzialność za Polskę, określiła niedawno Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, która w dniu 21 września br. opublikowała dokument pt. „Vademecum wyborcze katolika”. Jest w nim najpierw mowa o tym, że „udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika” i że w podejmowanych decyzjach winien on kierować się zasadami dobra wspólnego. Sprzeciwiając się zatem budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”, nie może on, w konsekwencji, iść na jakiekolwiek kompromisy w takich sprawach, jak: troska o budowany na obiektywnej prawdzie pokój wewnętrzny i zewnętrzny, obrona wolności sumienia i wolności religijnej, obrona życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, opowiadanie się za rodziną opartą na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci, zagwarantowanie prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci, sprzeciw wobec „ekonomii, która zabija”.

Źródło Diecezja.pl

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności