Praca czeka. Straż Miejska ma wolne etaty

Autor CowKrakowie.pl
Praca czeka. Straż Miejska ma wolne etaty

Krakowska Straż Miejska prowadzi nabór. Osoby, które chcą wstąpić w szeregi tej formacji muszą do 30 września wysłać zgłoszenie. Jednym z zakresów obowiązków jest ochrona porządku publicznego na terenie Krakowie. Czeka 20 etatów.

reklama

Aplikacje można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Takie należy spełnić wymagania do tej pracy:

reklama

Wymagania formalne:

– obywatelstwo polskie,
– ukończony 21 rok życia,
– korzystanie z pełni praw publicznych,
– wykształcenie średnie,
– nienaganna opinia,
– sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
– niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe:

– wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe,
– ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
– zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, 
– znajomość języków obcych,
– umiejętność obsługi komputera,
– znajomość topografii Krakowa,
– prawo jazdy kat. B,
– umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
– umiejętność pracy w grupie,
– odporność na stres.

Zakres obowiązków:

– ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Krakowa,
– realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.

Warunki pracy i płacy:

– praca patrolowa w terenie,
– trzy zmiany,
– 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,
– przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
– umowa o pracę na czas określony,
wynagrodzenie zasadnicze 4 700 zł brutto, powiększone co miesiąc o premię regulaminową w wysokości 20% (940 zł brutto) – łączna kwota wynagrodzenia 5 640 zł brutto,
– dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
– dopłaty do godzin nocnych, nadliczbowych,
– dopłaty do godzin nocnych, nadliczbowych,
– rozbudowany system nagród motywacyjnych (m.in. nagrody kwartalne, za szczególne osiągnięcia w pracy, roczne),
– dodatkowe roczne wynagrodzenie, tzw. „trzynasta pensja”,
– bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in., dopłaty do wczasów, kolonii dla dzieci, dopłaty do karnetów sportowych, świadczenia pieniężne), 
– możliwość uzyskania dofinansowania do nauki na studiach wyższych oraz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
– możliwość skorzystania z pakietów ubezpieczeń medycznych,
– po roku przeniesienie na wyższe stanowisko młodszego strażnika.

Wymagane dokumenty:

– CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przekazanych dokumentach, w tym w CV w zakresie wykraczającym poza przepisy kodeksu pracy”,
– kwestionariusz personalny kandydata,
– książeczka wojskowa (kserokopia stron z wpisami, oryginał do wglądu),- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu).
– dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikacje można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków
oraz w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@strazmiejska.krakow.pl, w terminie od dnia 28 sierpnia 2023 r. do dnia 30 września 2023 r.

Dla zachowania terminu decydująca jest data doręczenia dokumentów do Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 205.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności