Somalijczycy chcieli dostać się do Polski. Wpadli na lotnisku

"lotnisko w Krakowie"

Funkcjonariusze Straży Granicznej na krakowskim lotniskuwszczęli kontrolę legalności pobytu, w wyniku której zatrzymali trzech pseudo-Szwedów, którzy okazali się … Somalijczykami.

Pierwszy z zatrzymanych mężczyzn, 17-latek w trakcie legitymowania posłużył się szwedzkim paszportem wystawionym na dane innej osoby, a w dodatku przerobionym w zakresie daty ważności dokumentu.

reklama

Kolejny cudzoziemiec, 18-letni mężczyzna w trakcie legitymowania posłużył się cudzym autentycznym szwedzkim paszportem. Ten dokument nie był przerobiony, natomiast dane cudzoziemca figurowały w bazach jako obywatela państwa trzeciego podlegającego decyzji nakazującej powrót.

reklama

Kolejna poddana kontroli cudzoziemka, podobnie jak koledzy, w trakcie legitymowania posłużyła się cudzym autentycznym szwedzkim paszportem.

Cudzoziemców i dokumenty zatrzymano. Wszyscy przyznali się do zarzucanych im czynów przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się dokumentem należącym do innej osoby (w jednym przypadku dodatkowo przerobionym) oraz złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze.

Od niepełnoletniego obywatela Somalii przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, natomiast wobec 18 – latka i 20 – letniej kobiety Komendant Placówki SG w Krakowie – Balicach wszczął postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności