Zmiana zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Krakowie

Zmiana zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Krakowie

Krakowscy radni pozytywnie zaopiniowali projekt dotyczący ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Krakowie. Również fragment ul. Skotnickiej pozbawiony zostanie kategorii drogi publicznej.

reklama

Zmiana dotyczy paragrafu, który zawiera katalog czynności, jakich nie można wykonywać na cmentarzach komunalnych. Do katalogu zostanie dopisany zakaz jazdy hulajnogami elektrycznymi i pozostawiania ich na terenie cmentarza komunalnego, a także zakaz jazdy na urządzeniach wspomagających ruch, typu deskorolki, rolki. Okazuje się bowiem, że przypadki jazdy na hulajnodze elektrycznej po terenie cmentarza komunalnego już się zdarzyły.

reklama

Cel uchwały

 „Celem niniejszej regulacji jest zapewnienie godnego odbywania ceremonii pogrzebowych oraz ochrona stanu technicznego i użytkowego wszelkich obiektów i urządzeń cmentarnych. Zagrożenia wynikające z poruszania się hulajnogami elektrycznymi mogą spowodować wyrządzenie szkody na osobie, mieniu, w tym także na mieniu cmentarza.

Wąskie alejki utworzone z betonowej kostki wraz z obszarami zieleni, a przede wszystkim istniejącymi nagrobkami i grobowcami narażone zostaną niewątpliwe na uszkodzenia. Cmentarz, jako obiekt o szczególnym charakterze nie może stanowić trasy rekreacyjnego przejazdu zakłócając przeprowadzanie w odpowiedniej i doniosłej atmosferze ceremonii pogrzebowych oraz utrudniając lub uniemożliwiając kultywowanie pamięci o zmarłych w atmosferze zadumy”.

Pozbawienie kategorii drogi publicznej

Pozbawienie kategorii drogi publicznej i wyłączenie z użytkowania dotyczy fragmentu ul. Skotnickiej (odcinek od ul. Rodzinnej do ul. Tynieckiej).

Z propozycją zmiany do Zarządu Dróg Miasta Krakowa wystąpił Miejski Inżynier Ruchu na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej, ze względu na rekreacyjny charakter obszaru Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, po którym droga przebiega. Jak wyjaśniała Magda Rutkowska, zastępczyni dyrektorki Zarządu Dróg Miasta Krakowa, omawiany odcinek ul. Skotnickiej jest nieurządzony, stanowi drogę gruntową, która na skutek zajeżdżania i rozjeżdżania ulega przemieszczaniu, a tym samym jej granice przestrzenne nie są trwałe. Nie jest zatem możliwe jednoznaczne wskazanie numerów działek, po których fragment ten przebiega.

Wyłączenie drogi z użytkowania pozwoli na jego wykorzystywanie zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności