Zarząd Zieleni Miejskiej: „Została podjęta decyzja o odstąpieniu od prac”

"Kąpielisko na Zakrzówku"

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie poinformował o odstąpieniu od prac dotyczących budowy parkingu w okolicach Zakrzówka.

reklama

Zgodnie z zapisami przyjętego planu zagospodarowania teren przyszłego parkingu wyznaczony został na obszarze, w którym wykonanie prac wiązałoby się z wycinką istniejącej w tym miejscu zieleni.

reklama

W związku z zaniepokojeniem mieszkańców dotyczącym realizacji zadania polegającego na budowie parkingu oraz zagospodarowania końca ulicy Twardowskiego w ramach etapu 6 inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie” podjęta została decyzja o odstąpieniu od prac.” – Informuje ZZM.

Decyzja podyktowana jest szeroko pojętym interesem społecznym oraz uwzględnieniem wyjątkowego charakteru miejsca jakim jest Park Zakrzówek.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności