Zagadka niebieskich słupów ustawionych na trasie rowerowej do Tyńca została rozwiązana

"Niebieskie słupki na trasie rowerowej do Tyńca"

Rowerzyści jadący wałami wiślanymi z Krakowa do Tyńca mogą zobaczyć 20 słupów, których rząd ciągnie się na długości 1230 m. Jeżeli zastanawiacie się co to jest? To AGH przychodzi z odpowiedzią.

reklama

Tajemnicę odkrywa Akademia Górniczo-Hutnicza wraz z prof. Tadeuszem Szczutką z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska tej uczelni.

reklama

Oznaczone w terenie punkty pomiarowe składają się na bazę testową „Wisła”. Jest ona częścią Geodezyjnego Laboratorium Metrologicznego, należącego do Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie. Odległości pomiędzy słupami tworzą polowy wzorzec długości, który stanowi referencję do testowania poprawności działania instrumentów pomiarowych używanych przez geodetów. Sprawdza się tam m.in., jak z wyznaczaniem odległości radzą sobie dalmierze elektrooptyczne.

Infrastruktura umożliwia również testowanie specjalistycznych odbiorników GNSS (ang. Global Navigation Satellite Systems). Mocuje się je w tym celu na kryjących się pod kapturami słupów spodarkach wieżowych.

Na całą infrastrukturę składa się 20 słupów, których rząd ciągnie się na długości 1230 m. Patrząc od wschodniego krańca bazy, pierwsze cztery słupy zostały rozmieszczone w odległości 26, 39, 52 i 78 m od słupa będącego punktem początkowym bazy. Odległość między kolejnymi wynosi w przybliżeniu 77,5 m. Wyjątek stanowi ostatni, który oddalony jest od poprzednika o 64 m. Stabilizację stanowią stalowe rury o długości 6 m i średnicy 30 cm, które są zabetonowane w głębokich na 6 m otworach wywierconych w wale. Końce rur wystają 1,5 m ponad poziom gruntu i są pokryte osłoną termiczną wykonaną z rury wodociągowej o długości 1,8 m i średnicy 40 cm.

"Niebieskie słupki na trasie rowerowej do Tyńca"
Fot. Tadeusz Szczutko / AGH
reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności