Planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu

Planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu

Krakowscy kierowcy muszą przygotować się na zmiany organizacji ruchu w rejonie od ul. Wybickiego do ul. Banacha. Zarząd Inwestycji Miejskich apeluje do do kierowców, rowerzystów i pieszych o ostrożność. 

reklama

Zmiany spowodowane są z uruchomieniem komunikacji tramwajowej do Górki Narodowej.

reklama

Od 31 sierpnia od godzin porannych planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu w obszarze od ul. Wybickiego do ul. Banacha.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z nowo wybudowanej infrastruktury aż do ulicy Banacha, do przystanku pn. Papierni Prądnickich. Zintegrowany węzeł przesiadkowy, na który składa się pętla tramwajowa, terminal autobusowy i parking P+R będzie dostępny za kilka miesięcy.

Od 31 sierpnia planowane jest uruchomienie nowej organizacji ruchu zgodnej z docelową dla wszystkich użytkowników (pasażerów KMK, kierowców, rowerzystów i pieszych) w obszarze od ul. Wybickiego do ul. Banacha.

Nowa organizacja ruchu niesie ze sobą kilka istotnych zmian względem aktualnego stanu. I tak, zmieni się pierwszeństwo na skrzyżowaniu ulicy Fieldorfa Nila w nową ulicą Ździebły Danowskiego, prowadzącą do ulicy Opolskiej. Odcinek Fieldorfa Nila od strony Prądnickiej będzie podporządkowany, a pierwszeństwo będzie miał ciąg Fieldorfa Nila – Ździebły Danowskiego.

Na poziomie „0” ul. Opolskiej będzie funkcjonowało rondo otwarte w pełnym zakresie, we wszystkich kierunkach. Z kolej na skrzyżowaniu ulic Pleszowska – Opolska będzie obowiązywał nakaz skrętu w prawo w Opolską.

Ulica Szopkarzy stanie się jedną z dróg dojazdowych do parkingu P+R. Drugi z dojazdów zapewniony będzie od ul. Pachońskiego.

Do czasu zakończenia budowy Trasy Wolbromskiej, wyjazd w nowej ul. gen. Sosabowskiego będzie możliwy w prawo lub w lewo. Wjazd z ul. gen. Sosabowskiego będzie tymczasowo możliwy z ul. Pachońskiego (prawoskręt i lewoskręt).

Zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Pachońskiego – Zielińska. Ta druga ulica będzie podporządkowana. Podporządkowane będą również pozostałe ulice dojazdowe do Pachońskiego, a więc Białoprądnicka, Bularnia, Pleszowska i Górnickiego.

Na skrzyżowaniu ulic Białopradnicka – Pleszowska pierwszeństwo ma ulica Pleszowska. Warto pamiętać, że obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 20 km/h.

W przypadku skrzyżowania ulic Mackiewicza i Siewna pierwszeństwo ma kierunek wschód – zachód, wzdłuż torowiska.

Zgodnie ze stała organizacją ruchu, na ul. Bociana będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.

Z kolei jeśli chodzi o ulice Kuźnicy Kołłątajowskiej i Banacha, tam również wprowadzona będzie docelowa organizacja ruchu. Z uwagi na trwające tam jeszcze roboty wykończeniowe mogą pojawić się jeszcze czasowe utrudnienia.

W najbliższym okresie, dla ruchu ogólnego zamknięta będzie jeszcze nowa ulica – równoległa do torowiska – łącząca ulicę Banacha z al. 29 Listopada.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności