Nowa linia tramwajowa namieszała w ruchu drogowym. Od dziś zmiany

"Kierowca"

Uwaga kierowcy! Od dziś wprowadzona została nowa organizacja ruchu na obszarze od ul. Wybickiego do ul. Banacha. Wiąże się to z uruchomieniem od września komunikacji tramwajowej do Górki Narodowej.

reklama

Zmieniło się pierwszeństwo na skrzyżowaniu ulicy Fieldorfa Nila w nową ulicą Ździebły Danowskiego, prowadzącą do ulicy Opolskiej. Odcinek ul. Fieldorfa Nila od strony ul. Prądnickiej jest podporządkowany, a pierwszeństwo ma ciąg Fieldorfa Nila – Ździebły Danowskiego.

reklama

Na poziomie „0” ul. Opolskiej funkcjonuje rondo otwarte w pełnym zakresie, we wszystkich kierunkach. Z kolej na skrzyżowaniu ulic Pleszowskiej i Opolskiej obowiązuje nakaz skrętu w prawo w Opolską.

Ulica Szopkarzy stała się jedną z dróg dojazdowych do parkingu P+R. Drugi z dojazdów zapewniony jest od ul. Pachońskiego.

Do czasu zakończenia budowy Trasy Wolbromskiej, wyjazd z nowej ul. gen. Sosabowskiego jest możliwy w prawo lub w lewo. Wjazd z ul. gen. Sosabowskiego jest tymczasowo możliwy z ul. Pachońskiego (prawoskręt i lewoskręt).

Zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Pachońskiego i Zielińskiej. Ta druga ulica jest podporządkowana. Podporządkowane są również pozostałe ulice dojazdowe do ul. Pachońskiego, a więc: Białoprądnicka, Bularnia, Pleszowska i Górnickiego.

Na skrzyżowaniu ulic Białopradnickiej i Pleszowskiej pierwszeństwo ma ul. Pleszowska. Warto pamiętać, że obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 20 km/h.

W przypadku skrzyżowania ulic Mackiewicza i Siewnej pierwszeństwo ma kierunek wschód – zachód, wzdłuż torowiska.

Zgodnie ze stałą organizacją ruchu, na ul. Bociana obowiązuje ruch dwukierunkowy.

Jeśli chodzi o ulice Kuźnicy Kołłątajowskiej i Banacha, tam również wprowadzono docelową organizację ruchu. Z uwagi na trwające tam jeszcze roboty wykończeniowe mogą pojawić się jeszcze czasowe utrudnienia.

W najbliższym okresie, dla ruchu ogólnego zamknięta będzie jeszcze nowa ulica – równoległa do torowiska – łącząca ulicę Banacha z al. 29 Listopada.

W związku z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu apelujemy do kierowców, rowerzystów i pieszych o ostrożność. Przypominamy, że na przecięciu układu drogowego z torowiskiem pierwszeństwo ma komunikacja tramwajowa.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności