Kraków został nagrodzony!

"Krakow z lotu ptaka"

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nasze miasto zostało nagrodzone w konkursie ogłoszonym przez ministra rozwoju i technologii za projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyróżnienie zostanie wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w październiku.

reklama

Kraków otrzymał wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez ministra rozwoju i technologii za projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”.

reklama

Jak zaznacza UMK, główną przesłanką do otrzymania tej nagrody był fakt, że zakładał on ochronę zarówno walorów przyrodniczych, jak i kulturowych, a obszar objęty projektem to blisko 10 proc. powierzchni miasta (3,3 tys. hektarów). Równocześnie procedurą planistyczną objęto tereny położone w 17 z 18 dzielnic Krakowa, które zostały podzielone na 215 obszarów.

Znaczna część planu obejmuje doliny rzek m.in.: Wisły, Rudawy, Prądnika (Białuchy), Wilgi, a zapisy planu służą utrzymaniu ciągłości korytarzy ekologicznych. Jeśli chodzi o miejsca cenne ze względów historycznych i kulturowych, to ochroną zostały objęte założenia architektury militarnej, takie jak  Twierdza Kraków.

Plan reguluje także sposób zachowania miejsc ważnych dla mieszkańców takich jak m.in.: park Jordana, park Krakowski, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, część dawnego lotniska Kraków-Rakowice czy Skałki Twardowskiego.

Nagroda została przyznana w 60. edycji konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii 2023 za wybitne osiągnięcia w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

W ramach obecnej edycji wpłynęło łącznie 36 wniosków, w dziedzinie „Architektura i budownictwo” – 14, natomiast w obszarze „Planowanie przestrzenne” – 22. Przyznano dwie nagrody główne i cztery wyróżnienia. 

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w październiku.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności