Gruzin i Azerbejdżanin muszą opuścić Polskę. Zostali zatrzymani w Krakowie

"Straż graniczna"

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w Krakowie dwóch cudzoziemców. Wobec nich wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski i Strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

reklama

Do zatrzymania doszło 17 sierpnia. Funkcjonariusze Straży Granicznej realizowali czynności służbowe w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium kraju w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. W ich wyniku zatrzymali dwóch cudzoziemców.

reklama

Obywatel Gruzji przyjechał do Polski pod koniec marca br. 50-letni mężczyzna stawił się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, w celu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Ustalono jednak, że na chwilę obecną obcokrajowiec nie dysponował żadnym dokumentem uprawniającym do legalnego pobytu na terytorium RP. Gruzin nie opuścił terytorium Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu na terytorium państw obszaru Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy.

Kolejne zatrzymanie

Natomiast 20-letni obywatel Azerbejdżanu wjechał do Polski w listopadzie 2022 r. na podstawie paszportu biometrycznego i polskiej wizy krajowej, której ważność upłynęła w ostatnim dniu lipca tego roku. Mężczyzna nie uzyskał żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium RP, a także na terytorium innych państw Schengen.

W związku z nielegalnym pobytem obu mężczyzn na terytorium kraju, Komendant Straży Granicznej wydał wobec każdego z cudzoziemców decyzję o zobowiązaniu do powrotu, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

Zobacz również:

MPK w Krakowie ma ważny apel. Chodzi o bezpieczeństwo

Zakaz przejazdu dorożek przez Rynek Główny podczas upałów to fikcja

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności