Zarząd Transportu Publicznego wypowiedział się w sprawie kontroli biletów

Dziś media obiegła informacja o wypowiedzeniu umowy przez firmę Rewizor, która odpowiedzialna była za przeprowadzanie kontroli biletów w krakowskiej komunikacji miejskiej. Do sprawy odniósł się Zarząd Transportu Publicznego.

reklama

30.06.2023r, firma Rewizor świadcząca usługi kontrolerskie dla Gminy Miejskiej Kraków złożyła odstąpienie od realizacji umowy w trybie natychmiastowym.

reklama

Zarząd Transportu Publicznego podkreśla, że firma Rewizor została wyłoniona w drodze publicznego przetargu, a prawidłowość jej wyboru potwierdziło orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Rolą Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie jest kontrola należytego wykonywania zapisów umowy podpisanej przez firmę Rewizor Sp. z o.o.. Zapisy umowy zostały wypracowane na podstawie wieloletniego doświadczenia w zakresie kontroli biletów, tak aby jakość usługi była realizowana na najwyższym poziomie.

Do tej pory na ww. firmę organizator transportu nałożył karę (wynikająca z kar umownych zawartych w umowie) na kwotę ponad 3 mln zł. Kary te wynikały z nieprawidłowego wykonywania zapisów umowy. Przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zostały złożone dwa wezwania do sądu wzywające do zapłaty wyżej opisanych kar, pozostałe pozwy są w trakcie przygotowania.

Jednocześnie mając na uwadze zasiniałą sytuację, ZTP uruchomi w pojazdach KMK, od najbliższego weekendu (1.07) kontrolę biletów.

Prowadzenie od 1 lipca br. obowiązków kontrolerskich przez ZTP pozwoli nam na bardziej efektywne zarządzanie i koordynację procesu kontroli, a także na lepszą komunikację z pasażerami. Ważne jest dla nas, aby pasażerowie mieli poczucie bezpieczeństwa i pewności, że wszyscy korzystają z usług transportu publicznego zgodnie z przepisami. Przejęcie obowiązków kontrolerskich umożliwi nam lepszą kontrolę nad tym, co dzieje się wewnątrz pojazdów, a także szybsze reagowanie na ewentualne naruszenia zasad podróżowania. Jesteśmy przekonani, że ta zmiana przyczyni się do poprawy jakości usług kontrolerskich w środkach transportu publicznego w Krakowie.” – czytamy w komunikacie

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności