Przygotujcie się na komunikacyjny paraliż w Nowej Hucie

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej nie będą mieli łatwo w najbliższych dniach. Na terenie Nowej Huty będą odbywać się zawody sportowe w ramach trwających Igrzysk Europejskich 2023.

reklama

W dniach 26-28.06.2023 r. (poniedziałek – środa) oraz 1.07.2023 r. (sobota) na terenie Nowej Huty będą odbywać się zawody sportowe w ramach trwających Igrzysk Europejskich 2023. W tych dniach, w godzinach ok. 9:00 – 14:00 każdego dnia zostanie zamknięta dla ruchu ul. Bulwarowa na odcinku od Al. Solidarności do ul. Kocmyrzowskiej oraz ul. Kocmyrzowska na odcinku od ul. Bulwarowej do Ronda Kocmyrzowskiego im. ks. Gorzelanego (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obrońców Krzyża).

reklama

Szczegóły:

Termin wprowadzenia czasowej zmiany w organizacji ruchu: 26-29 czerwca i 1-2 lipca (26 czerwca – trening; 29 czerwca i 2 lipca to dni rezerwowe).

Zamknięcie ulic na trasie triathlonu (oprócz zamkniętego fragmentu ul. Bulwarowej pod MOS) o godz. 9.00. Rozpoczęcie triathlonu o godz. 10.00. Zakończenie triathlonu ok. godz. 13.00-13.30. Przywrócenie stałej organizacji ruchu ok. godz. 14.00 (po decyzji policji).

Triathlon składa się z: pływania na Zalewie Nowohuckim (1,5 km), kolarstwa na ul. Bulwarowej, Kocmyrzowskiej, fragmencie ronda Kocmyrzowskiego i fragmencie ul. Obrońców Krzyża (40 km), biegania na ul. Bulwarowej i na terenie Zalewu Nowohuckiego (10 km). W związku z tym:

 • zostanie zamknięta ul. Bulwarowa na odcinku od al. Solidarności do ul. Kocmyrzowskiej
 • będzie umożliwiony wyjazd z osiedli przyległych do ul. Bulwarowej 31, 31a ,31b oraz ulic: Odmogile, Andersena za pomocą korytarza wygrodzonego po wschodniej stronie ul. Bulwarowej na odcinku od wyjazdu z Bulwarowej 31, 31a, 31b do ul. Odmogile, dalej drogą wewnętrzną w rejonie stadionu KS Wanda Kraków, dalej ul. Andersena i korytarzem po wschodniej stronie w ul. Bulwarowej do ul. Kocmyrzowskiej
 • zostaną zamknięte dla ruchu kołowego obie jezdnie ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Cienistej do ronda Kocmyrzowskiego
 • zostanie zamknięta dla ruchu kołowego jezdnia ul. Obrońców Krzyża na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Mościckiego
 • na skrzyżowaniu ul. Cienistej i Kocmyrzowskiej zostanie utrzymana relacja w lewo z ul. Cienistej w ul. Kocmyrzowską oraz relacja zawracania na ul. Kocmyrzowskiej i skręt w prawo w ul. Cienistą z ul. Kocmyrzowskiej
 • na wschodniej części ronda Kocmyrzowskiego zostanie utrzymany ruch kołowy jednym pasem
 • na skrzyżowaniu ul. Obrońców Krzyża i Mościckiego zostanie utrzymana dla dwukierunkowego ruchu kołowego cała tarcza skrzyżowania (relacje skrętne)
 • na czas zamknięcia ulic będą wyznaczone objazdy ul. Andersa, częściowo ul. Broniewskiego, Okulickiego, Łowińskiego oraz al. Solidarności i ul. Ujastek
 • na odcinku ul. Szybkiej od ul. Wielgusa do ul. Fatimskiej zostanie odwrócony jeden kierunek ruchu z dopuszczeniem pod „prąd” ruchu rowerowego
 • przewiduje się wyłączenie komunikacji tramwajowej w ciągu ul. Kocmyrzowskiej i wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej (zostaną wyznaczone dodatkowe przystanki autobusowe na ul. Szajnowicza-Iwanowa i ul. Ludźmierskiej)
 • zostanie przełączona sygnalizacja świetlna w tryb żółty migający na skrzyżowaniu ul. Kocmyrzowskiej i Obrońców Krzyża
 • na terenie Zalewu Nowohuckiego zostaną wyłączone istniejące drogi dla pieszych i drogi dla rowerów
 • na fragmencie drogi dla rowerów w al. Solidarności zostanie wprowadzony ciąg pieszy
 • na drodze osiedlowej na os. Krakowiaków łączącej ul. Mościckiego z ul. Bulwarową zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy
 • na drodze wewnętrznej przy Bieńczyckim Placu Targowym zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy
 • minimum na pięć dni przed triathlonem – wzdłuż trasy biegowej i rowerowej ustawione zostaną znaki zakazu zatrzymywania się  z tabliczkami treści „Obowiązuje w dn. 26-29.VI.2023 r. i w dn. 1-2.VII.2023r .”
 • w newralgicznych miejscach trasy triathlonu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów z tabliczką informującą o usunięciu pojazdu na koszt właściciela w przypadku jego pozostawienia na odcinku drogi objętym zakazem
 • przejścia dla pieszych na trasie triathlonu na których będzie dopuszczony indywidualny ruch pieszy (pod nadzorem służb porządkowych) zostaną oznaczone znakami „zakaz ruchu pieszych” z tabliczkami o treści „Przejście za zgoda służb porządkowych”. Pozostałe przejścia na których nie będzie dopuszczony ruch pieszy zostały oznaczone znakami „zakaz ruchu pieszych” z tabliczkami wskazującymi kierunek do przejścia
 • po zakończeniu wyścigu rowerowego na ul. Kocmyrzowskiej (na czas trwania jeszcze części biegowej triathlonu w ul. Bulwarowej) zostaną otwarte dla ruchu ulice: Kocmyrzowska i Obrońców Krzyża po decyzji policji.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy policji i służb porządkowych.

Uwaga – ruch na zamkniętym odcinku ul. Bulwarowej (od ul. Hanki Sawickiej do bramy wjazdowej na stadion MOS) zostanie przywrócony 4 lipca po zakończeniu demontażu infrastruktury sportowej.

Bezpośrednio po zakończeniu zawodów na polecenie kierownika ds. bezpieczeństwa w porozumieniu z policją, trasa sukcesywnie będzie przywracana do właściwego stanu i udostępniona dla ruchu drogowego o czym zostanie powiadomiony dyspozytor ZDMK.

Ewentualne wyjazdy ze strefy położonej pomiędzy Zalewem Nowohuckim a ul. Kocmyrzowską realizowane będą z wykorzystaniem wydzielonego korytarza następującymi ciągami ulic: od bloku nr 31 do ul. Odmogile, a następnie skierowanie ruchu na odcinek ul. Andresena przebiegającej po terenie KS „Wanda” i dalej do skrzyżowania z ul. Bulwarową. Kolejnym etapem będzie wyznaczenie około 280 m korytarza do skrzyżowania z Kocmyrzowską. Szerokość korytarza około 2,5m. Ruch jednokierunkowy (głównie wyjazdowy) z pełną kontrolą ochrony.

Do osób zamieszkujących obszar na którym odbywają się zawody, siedem dni przed docelowym terminem dostarczone zostaną ulotki z informacją o planowanej imprezie, miejscu występowania utrudnień oraz czasie ich trwania. Dodatkowo informacje o utrudnieniach przekazywane będą w środkach masowego przekazu oraz mediach społecznościowych. W ciągach ulic w rejonie obszaru zawodów, zlokalizowane zostaną tablice informacyjne o utrudnieniach.

Utrudnienia mogą wystąpić także w dniach 29 czerwca i 2 lipca, które są terminami zapasowymi.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności