Od poniedziałku w Nowej Hucie pojawią się spore utrudnienia w ruchu [INFORMATOR]

Od poniedziałku w Nowej Hucie pojawią się spore utrudnienia w ruchu [INFORMATOR]

Już od najbliższego poniedziałku, 26 czerwca w Nowej Hucie pojawią się spore utrudnienia w ruchu. W tym rejonie będą odbywać się zawody sportowe w ramach trwających Igrzysk Europejskich 2023.

reklama

W dniach 26-28.06.2023 r. (poniedziałek – środa) oraz 1.07.2023 r. (sobota) na terenie Nowej Huty będą odbywać się zawody sportowe w ramach trwających Igrzysk Europejskich 2023. W tych dniach, w godzinach ok. 9:00 – 14:00 każdego dnia zostanie zamknięta dla ruchu ul. Bulwarowa na odcinku od Al. Solidarności do ul. Kocmyrzowskiej oraz ul. Kocmyrzowska na odcinku od ul. Bulwarowej do Ronda Kocmyrzowskiego im. ks. Gorzelanego (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obrońców Krzyża).

reklama

Szczegóły:

Termin wprowadzenia czasowej zmiany w organizacji ruchu: 26-29 czerwca i 1-2 lipca (26 czerwca – trening; 29 czerwca i 2 lipca to dni rezerwowe).

Zamknięcie ulic na trasie triathlonu (oprócz zamkniętego fragmentu ul. Bulwarowej pod MOS) o godz. 9.00. Rozpoczęcie triathlonu o godz. 10.00. Zakończenie triathlonu ok. godz. 13.00-13.30. Przywrócenie stałej organizacji ruchu ok. godz. 14.00 (po decyzji policji).

Triathlon składa się z: pływania na Zalewie Nowohuckim (1,5 km), kolarstwa na ul. Bulwarowej, Kocmyrzowskiej, fragmencie ronda Kocmyrzowskiego i fragmencie ul. Obrońców Krzyża (40 km), biegania na ul. Bulwarowej i na terenie Zalewu Nowohuckiego (10 km). W związku z tym:

 • zostanie zamknięta ul. Bulwarowa na odcinku od al. Solidarności do ul. Kocmyrzowskiej
 • będzie umożliwiony wyjazd z osiedli przyległych do ul. Bulwarowej 31, 31a ,31b oraz ulic: Odmogile, Andersena za pomocą korytarza wygrodzonego po wschodniej stronie ul. Bulwarowej na odcinku od wyjazdu z Bulwarowej 31, 31a, 31b do ul. Odmogile, dalej drogą wewnętrzną w rejonie stadionu KS Wanda Kraków, dalej ul. Andersena i korytarzem po wschodniej stronie w ul. Bulwarowej do ul. Kocmyrzowskiej
 • zostaną zamknięte dla ruchu kołowego obie jezdnie ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Cienistej do ronda Kocmyrzowskiego
 • zostanie zamknięta dla ruchu kołowego jezdnia ul. Obrońców Krzyża na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Mościckiego
 • na skrzyżowaniu ul. Cienistej i Kocmyrzowskiej zostanie utrzymana relacja w lewo z ul. Cienistej w ul. Kocmyrzowską oraz relacja zawracania na ul. Kocmyrzowskiej i skręt w prawo w ul. Cienistą z ul. Kocmyrzowskiej
 • na wschodniej części ronda Kocmyrzowskiego zostanie utrzymany ruch kołowy jednym pasem
 • na skrzyżowaniu ul. Obrońców Krzyża i Mościckiego zostanie utrzymana dla dwukierunkowego ruchu kołowego cała tarcza skrzyżowania (relacje skrętne)
 • na czas zamknięcia ulic będą wyznaczone objazdy ul. Andersa, częściowo ul. Broniewskiego, Okulickiego, Łowińskiego oraz al. Solidarności i ul. Ujastek
 • na odcinku ul. Szybkiej od ul. Wielgusa do ul. Fatimskiej zostanie odwrócony jeden kierunek ruchu z dopuszczeniem pod „prąd” ruchu rowerowego
 • przewiduje się wyłączenie komunikacji tramwajowej w ciągu ul. Kocmyrzowskiej i wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej (zostaną wyznaczone dodatkowe przystanki autobusowe na ul. Szajnowicza-Iwanowa i ul. Ludźmierskiej)
 • zostanie przełączona sygnalizacja świetlna w tryb żółty migający na skrzyżowaniu ul. Kocmyrzowskiej i Obrońców Krzyża
 • na terenie Zalewu Nowohuckiego zostaną wyłączone istniejące drogi dla pieszych i drogi dla rowerów
 • na fragmencie drogi dla rowerów w al. Solidarności zostanie wprowadzony ciąg pieszy
 • na drodze osiedlowej na os. Krakowiaków łączącej ul. Mościckiego z ul. Bulwarową zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy
 • na drodze wewnętrznej przy Bieńczyckim Placu Targowym zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy
 • minimum na pięć dni przed triathlonem – wzdłuż trasy biegowej i rowerowej ustawione zostaną znaki zakazu zatrzymywania się  z tabliczkami treści „Obowiązuje w dn. 26-29.VI.2023 r. i w dn. 1-2.VII.2023r .”
 • w newralgicznych miejscach trasy triathlonu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów z tabliczką informującą o usunięciu pojazdu na koszt właściciela w przypadku jego pozostawienia na odcinku drogi objętym zakazem
 • przejścia dla pieszych na trasie triathlonu na których będzie dopuszczony indywidualny ruch pieszy (pod nadzorem służb porządkowych) zostaną oznaczone znakami „zakaz ruchu pieszych” z tabliczkami o treści „Przejście za zgoda służb porządkowych”. Pozostałe przejścia na których nie będzie dopuszczony ruch pieszy zostały oznaczone znakami „zakaz ruchu pieszych” z tabliczkami wskazującymi kierunek do przejścia
 • po zakończeniu wyścigu rowerowego na ul. Kocmyrzowskiej (na czas trwania jeszcze części biegowej triathlonu w ul. Bulwarowej) zostaną otwarte dla ruchu ulice: Kocmyrzowska i Obrońców Krzyża po decyzji policji.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy policji i służb porządkowych.

Uwaga – ruch na zamkniętym odcinku ul. Bulwarowej (od ul. Hanki Sawickiej do bramy wjazdowej na stadion MOS) zostanie przywrócony 4 lipca po zakończeniu demontażu infrastruktury sportowej.

Bezpośrednio po zakończeniu zawodów na polecenie kierownika ds. bezpieczeństwa w porozumieniu z policją, trasa sukcesywnie będzie przywracana do właściwego stanu i udostępniona dla ruchu drogowego o czym zostanie powiadomiony dyspozytor ZDMK.

Ewentualne wyjazdy ze strefy położonej pomiędzy Zalewem Nowohuckim a ul. Kocmyrzowską realizowane będą z wykorzystaniem wydzielonego korytarza następującymi ciągami ulic: od bloku nr 31 do ul. Odmogile, a następnie skierowanie ruchu na odcinek ul. Andresena przebiegającej po terenie KS „Wanda” i dalej do skrzyżowania z ul. Bulwarową. Kolejnym etapem będzie wyznaczenie około 280 m korytarza do skrzyżowania z Kocmyrzowską. Szerokość korytarza około 2,5m. Ruch jednokierunkowy (głównie wyjazdowy) z pełną kontrolą ochrony.

Do osób zamieszkujących obszar na którym odbywają się zawody, siedem dni przed docelowym terminem dostarczone zostaną ulotki z informacją o planowanej imprezie, miejscu występowania utrudnień oraz czasie ich trwania. Dodatkowo informacje o utrudnieniach przekazywane będą w środkach masowego przekazu oraz mediach społecznościowych. W ciągach ulic w rejonie obszaru zawodów, zlokalizowane zostaną tablice informacyjne o utrudnieniach.

Utrudnienia mogą wystąpić także w dniach 29 czerwca i 2 lipca, które są terminami zapasowymi.

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej

Linia nr 1

Będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej:
Salwator – … – Bieńczycka – Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego – Al. Andersa – Broniewskiego –Rondo Hipokratesa. Przystankiem końcowym będzie Rondo Hipokratesa 01, natomiast początkowym Rondo Hipokratesa 02

Linie 110 i 160

Będą kursować po trasach czasowo zmienionych (w  obu kierunkach):
Aleja Przyjaźni – Al. Przyjaźni – Al. Róż – Żeromskiego – Struga – Al. Solidarności – Ujastek – Łowińskiego – Kocmyrzowska – Darwina – … – Węgrzynowice / Ruszcza

Zostaną wprowadzone następujące zmiany w obsłudze przystanków:

 • przystanki: Teatr LudowyCienista i Wańkowicza w obu kierunkach pozostaną bez obsługi;
 • przystanek Żeromskiego w kierunku Węgrzynowic i Ruszczy zostanie przeniesiony na Al. Róż, przed skrzyżowanie z ul. Żeromskiego (słupek 03 – przystanek ten nie jest obecnie wykorzystywany na stałe przez linie autobusowe);
 • na zmienionym odcinku trasy linie będą obsługiwać przystanki: Struga 03 i 04Kombinat 05 i 04Zajezdnia Nowa Huta 03 i 04Elektromontaż 05 i 04 oraz Wiadukty 72 (tymczasowy przystanek na ul. Łowińskiego – tylko w kierunku Alei Przyjaźni).

Linie 122 i 422

Będą kursować po trasach czasowo zmienionych (w  obu kierunkach):
Aleja Przyjaźni – Al. Przyjaźni – Al. Róż – Żeromskiego – Struga – Al. Solidarności – Ujastek – Łowińskiego – Kocmyrzowska – zawrócenie na skrzyżowaniu z ul. Bulwarową – Kocmyrzowska – Makuszyńskiego – … – Zesławice

Zostaną wprowadzone następujące zmiany w obsłudze przystanków:

 • przystanki: Os. ZgodyRondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego i Teatr Ludowy w obu kierunkach pozostaną bez obsługi;
 • przystanki Cienista i Wańkowicza w obu kierunkach będą funkcjonować w stałych lokalizacjach;
 • na zmienionym odcinku trasy linie będą obsługiwać przystanki: Aleja Róż 01 i 02Żeromskiego 03 i 02Struga 03 i 04Kombinat 05 i 04Zajezdnia Nowa Huta 03 i 04Elektromontaż 05 i 04 oraz Wiadukty 72 (tymczasowy przystanek na ul. Łowińskiego – tylko w kierunku Alei Przyjaźni).

Linia 123

Będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w  obu kierunkach):
Mistrzejowice – … – Obrońców Krzyża – Szajnowicza-Iwanowa – Al. Andersa – Ludźmierska – Obrońców Krzyża – Mościckiego – … – Mały Płaszów P+R

Zostaną wprowadzone następujące zmiany w obsłudze przystanków:

 • przystanki Arka 01 i 02 zostaną tymczasowo przeniesione z ul. Obrońców Krzyża na ul. Szajnowicza-Iwanowa (w  rejon skrzyżowania z ul. Obrońców Krzyża);
 • przystanki Teatr Ludowy 05 i 06 zostaną tymczasowo przeniesione z ul. Obrońców Krzyża na ul. Ludźmierską (w  rejon skrzyżowania z ul. Obrońców Krzyża);
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać przystanki: Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego 05 i 06 oraz Os. Zgody 04 (tylko w kierunku Mistrzejowic).

Linie 139, 163, 193, 501

Będą kursować po trasach czasowo zmienionych (w  obu kierunkach):
Przybyszewskiego / Szpital Rydygiera / Prądnik Czerwony / Chełmońskiego Pętla – … – Obrońców Krzyża – Szajnowicza-Iwanowa – Al. Andersa – Ludźmierska – Obrońców Krzyża – Żeromskiego – Al. Róż – … – Kombinat / Nowy Bieżanów Południe / Aleja Przyjaźni / Bulwarowa

Zostaną wprowadzone następujące zmiany w obsłudze przystanków:

 • przystanki Arka 01 i 02 zostaną tymczasowo przeniesione z ul. Obrońców Krzyża na ul. Szajnowicza-Iwanowa (w  rejon skrzyżowania z ul. Obrońców Krzyża);
 • przystanki Teatr Ludowy 05 i 06 zostaną tymczasowo przeniesione z ul. Obrońców Krzyża na ul. Ludźmierską (w  rejon skrzyżowania z ul. Obrońców Krzyża);
 • na zmienionym odcinku trasy linie będą obsługiwać przystanki: Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego 05 i 06 oraz Os. Zgody 04 (tylko w kierunku Ronda Hipokratesa).

Linie 202, 212, 222, 232, 262

Będą kursować po trasach czasowo zmienionych (w  obu kierunkach):
Czyżyny Dworzec – Rondo Czyżyńskie – Al. Jana Pawła II – Al. Solidarności – Ujastek – Łowińskiego – Kocmyrzowska – … – miejscowości podkrakowskie

Zostaną wprowadzone następujące zmiany w obsłudze przystanków:

 • przystanki: Rondo Kocmyrzowskie im. ks. GorzelanegoTeatr LudowyCienista i Wańkowicza w obu kierunkach pozostaną bez obsługi;
 • przystanek Rondo Czyżyńskie w kierunku miejscowości podkrakowskich zostanie przeniesiony na Al. Jana Pawła II w kierunku Placu Centralnego im. R. Reagana (słupek 08);
 • na zmienionym odcinku trasy linie będą obsługiwać przystanki: Os. Kolorowe 04 i 03Plac Centralny im. R. Reagana 05 i 09Struga 03 i 06Kombinat 05 i 04Zajezdnia Nowa Huta 03 i 04Elektromontaż 05 i 04 oraz Wiadukty 72 (tymczasowy przystanek na ul. Łowińskiego – tylko w kierunku Czyżyn Dworca).

Linia 701

Będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w  obu kierunkach):
Wzgórza Krzesławickie – … – przystanek Cienista – zawrócenie na skrzyżowaniu z ul. Bulwarową – Kocmyrzowska – Nad Dłubnią – Makuszyńskiego – Nowolipki – Okulickiego – Kupały – Kruszwicka – Kleeberga

Zostaną wprowadzone następujące zmiany w obsłudze przystanków:

 • przystanki na odcinku Czyżyny Dworzec – Teatr Ludowy w obu kierunkach pozostaną bez obsługi;
 • przystanki Cienista w obu kierunkach będą funkcjonować w stałych lokalizacjach;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać przystanki: Nad Dłubnią 02 i 01Zajezdnia Bieńczyce 01 i 02Nowolipki 02 i 04Fatimska 02 i 01Os. Mistrzejowice Nowe 02 i 01Kleeberga (końcowy na ul. Kruszwickiej – 05, początkowy na ul. Piasta Kołodzieja – 03).
reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności