Na lotnisku odmówiono wjazdu obywatelowi Ukrainy

Na lotnisku odmówiono wjazdu obywatelowi Ukrainy

Obywatel Ukrainy nie został wpuszczony do Polski. Krakowscy strażnicy graniczni na lotnisku odmówili mężczyźnie wjazdu.

reklama

Funkcjonariusze Straży Granicznej w Krakowie-Balicach w lotniczym przejściu granicznym na kierunku wjazdowym do Polski odmówili wjazdu obywatelowi Ukrainy.

reklama

Mężczyzna przedstawił do kontroli biometryczny paszport ukraiński, na podstawie którego stwierdzono, iż wykorzystał czas pobytu w każdym 180 dniowym okresie na podstawie prawa unijnego oraz krajowego. W związku z tym, iż nie zachodziły przesłanki do wydania wizy na granicy, podjęto decyzję o wydaniu cudzoziemcowi odmowy wjazdu na terytorium RP.

Z uwagi na fakt, że natychmiastowy odlot cudzoziemca nie był możliwy, wydano decyzję o nakazie przebywania w pomieszczeniach dla cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu do RP, znajdujących się w MPL Kraków-Balice.

To nie wszystko!

U mężczyzny znaleziono bowiem podrobione na wzór oryginalnego armeńskie prawo jazdy  wydane przez Władze Armenii. W związku z tym zostały mu przedstawione zarzuty z art. 270 § 3 Kodeksu Karnego ( kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).

W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego, cudzoziemiec przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności