Krakowska firma pod lupą Straży Granicznej

"Straż Graniczna"

Funkcjonariusze Straży Granicznej podjęli czynności kontrolne wobec jednej z krakowskich firm. Łącznie kontrolą objęto 74 cudzoziemców.

reklama

Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z krakowskich firm transportowych. Weryfikacji poddano w sumie 126 zarejestrowane oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wydane cudzoziemcom zezwolenia na pracę na terytorium Polski.  

reklama

W wyniku kontroli stwierdzono, iż na rzecz kontrolowanego podmiotu 19 obcokrajowców nielegalnie wykonywało pracę, a 36 cudzoziemcom pracodawca powierzył nielegalne wykonywanie pracy.

Zatrudnieni nie byli uprawnieni do wykonywania pracy, nie posiadali zezwolenia na pracę lub pracodawca powierzył im wykonywanie pracy na warunkach innych, niż wskazane w wydanych zezwoleniach na pracę, czy też zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę.

Ponadto w 11 przypadkach prezes firmy nie dopełnił obowiązku powiadomienia właściwego wojewody o podjęciu lub nie podjęciu zatrudnienia przez obcokrajowców. Natomiast w 18 przypadkach nie powiadomił pisemnie w terminie do 7 dni właściwego urzędu pracy o podjęciu lub nie podjęciu zatrudnienia przez cudzoziemców.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności