Wiemy, jak będzie wyglądało zagospodarowanie zieleni wokół linii tramwajowej do Mistrzejowic

Wiemy, jak będzie wyglądało zagospodarowanie zieleni wokół linii tramwajowej do Mistrzejowic

Projekt linii tramwajowej do Mistrzejowic otrzymał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 9 maja 2023 r. Po przekazaniu gruntów przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, partner prywatny rozpocznie organizowanie placu budowy oraz prace przygotowawcze. 

reklama

Za sprawą zgłaszanych przez mieszkańców postulatów, Miasto zleciło partnerowi prywatnemu wprowadzenie modyfikacji w pierwotnym projekcie. Zaowocowały one m.in. zmniejszeniem natężenia hałasu oraz redukcją liczby ekranów akustycznych. Udało się to osiągnąć dzięki zmniejszeniu przekroju ulicy Meissnera, co pozwoliło na wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni na tereny zielone oraz nasadzenia roślin. Ponadto, dzięki zaangażowaniu wykonawcy udało się zachować dodatkowe 200 drzew, które kolidowały z projektowaną infrastrukturą.

reklama

Rozpoczęcie prac

Rozpoczęcie pierwszych prac uzależnione jest od przekazania terenu pod plac budowy przez miasto, co powinno nastąpić w najbliższych tygodniach. Po przejęciu terenu partner prywatny przystąpi do niezbędnych prac przygotowawczych, które potrwają około 3 miesięcy. W tym czasie mogą pojawić się miejscowe, krótkotrwałe zmiany w organizacji ruchu, o których mieszkańcy będą informowani z wyprzedzeniem. W kolejnym etapie rozpoczną się prace związane z przebudowaniem kolizji sieci podziemnych.

Co z zielenią?

W projekcie gospodarki drzewostanem złożonym do RDOŚ wskazano, że w kolizji z
planowaną infrastrukturą występuje 1059 drzew. Badania stanu fitosanitarnego wykazały, że ok. 60% z nich posiada defekty, takie jak uszkodzenia mechaniczne kory, susz, próchnicę, listwy mrozowe, ślady żerowania szkodników czy znaczne odchylenia od pionu. Do przesadzenia wytypowano 71 młodych, zdrowych okazów. 26 z nich już rośnie w nowych lokalizacjach, pozostałych 45 zostanie przeniesionych na docelowe stanowiska po rozpoczęciu budowy. Na terenie inwestycji pojawi się aż 10 308 m kw. krzewów, rabat i traw, czyli o ponad 2000 m kw. więcej niż łączna powierzchnia wszystkich krzewów przeznaczonych do usunięcia.

Nowe nasadzenia

Zgodnie ze zobowiązaniem za każde kolidujące drzewo nasadzimy nowe. Ich lokalizacja została precyzyjnie zaplanowana w taki sposób, aby pozwalała roślinom przetrwać w wymagających, miejskich warunkach, a w przyszłości zapewniała cień przechodniom, rowerzystom i użytkownikom komunikacji miejskiej. Wszystkie nowe nasadzenia zaprojektowano wzdłuż inwestycji, nie ma więc mowy o sadzeniu drzew na terenach niezamieszkałych na obrzeżach miasta, co często zarzuca się wykonawcom – zaznacza Krzysztof Dziobek.

Dobrane gatunki drzew m.in. dąb pospolity, czy lipa drobnolistna są odporne na zanieczyszczenia,
suszę, przemarzanie i zasolenie, dzięki czemu zapuszczą korzenie w sąsiedztwie linii tramwajowej
na długie lata. Drzewa zaprojektowane na peronach przystankowych zostaną nasadzone z zastosowaniem systemu antykompresyjnego, który pozwala korzeniom swobodnie rozrastać się pod chodnikiem. Podobną technologię partner prywatny wykorzystał przy realizacji linii M2 warszawskiego metra.

Zielona rewitalizacja pętli, torowiska i przystanków

Dodatkowo, projekt przewiduje wykonanie zielonego torowiska z wykorzystaniem mat
rozchodnikowych na odcinku 4,2 km pojedynczego toru. Nie wymagają one podlewania ani
koszenia, co pozwala oszczędzać zasoby naturalne. Na trasie powstanie też 19 przystanków
z zielonymi dachami o łącznej powierzchni 1900 m kw, dającej możliwość retencjonowania aż
4750 l wody rocznie.

Dzięki gęstemu zadrzewieniu cała pętla Mistrzejowice ulegnie zielonej przemianie. Pomiędzy
alejkami pojawi się kilkadziesiąt nowych drzew, odpowiednio dobrane krzewy i trawy. Rondo
Młyńskie zostanie udekorowane kompozycją klonów, róż i traw ozdobnych. Na rondzie Barei
pojawi się łąka kwietna, a do robinii akacjowej zostanie dodanych osiem sadzonek. W sąsiedztwie
ronda powstanie także ogród deszczowy.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności