Ptasia grypa w Krakowie. Zwołano Sztab Zarządzania Kryzysowego

PILNE

W związku z wykryciem kolejnego już ogniska grypy ptaków w tym roku wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwołał doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego wysłuchał raportu od służb działających na rzecz zwalczenia choroby.

reklama

24 maja 2023 r. Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badań laboratoryjnych potwierdzający wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u ptaków dzikich z gatunku mewa śmieszka na terenie Krakowa, w dzielnicy Podgórze.

reklama

– To już szóste ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptactwa dzikiego w 2023 roku w naszym województwie i pierwsze od 2017 roku w Krakowie. Apelujemy do wszystkich hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu. Należy dokładać wszelkich starań, aby minimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Grypę ptaków stwierdzono na terenie województwa małopolskiego wyłącznie u ptaków dzikich  – mówi wojewoda Łukasz Kmita, który w tym roku wydał cztery rozporządzenia w sprawie zwalczania grypy ptaków.

W rozporządzeniach ujęte są zakazy i nakazy dotyczące zwalczania rozprzestrzeniania się HPAI, takie jak np. utrzymywanie drobiu lub ptaków w niewoli w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami. Nakazuje się również oznakować strefę objętą zakażeniem poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Strefa objęta zakażeniem”. Rozporządzenia obejmują m.in. takie tereny jak powiat ziemski krakowski i miasto Kraków (część), powiat wielicki czy myślenicki.

– Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego należą: pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg, zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa, karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich, stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu. Należy pamiętać o stosowaniu środków higieny, w tym myciu rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków. Konieczne jest wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego. Pamiętajmy, że nie należy dotykać dzikich padłych ptaków. Wirus ginie w obróbce termicznej, a człowieka chronią przed nim zwykłe środki dezynfekcji – mówi małopolski wojewódzki lekarz weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta.

– Na chwilę obecną brak jest zagrożeń w zakresie grypy ptasiej, niemniej jednak zalecam zachowanie daleko posuniętej ostrożności. Inspekcja sanitarna dokładnie monitoruje sytuację na terenie Małopolski  i całego kraju oraz ewentualne zagrożenia, które mogą wystąpić – mówi zastępca państwowego małopolskiego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

– Polecam, aby wszystkie służby dokładnie monitorowały, czy na określonych terenach nie występują padłe ptaki. Należy niezwłocznie reagować na wszelkie pojawiające się sygnały – podkreśla wojewoda Kmita.

Stwierdzenie 24 maja 2023 roku ww. ogniska HPAI związane jest z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiczną w wielu krajach, zarówno UE, jak i państw trzecich.

W Polsce:

•  w 2022 roku stwierdzono 68 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, w których łącznie utrzymywane było ponad 2 mln sztuk drobiu;

•  w okresie od 1 stycznia do 24 maja 2023 roku stwierdzono 58 ognisk u drobiu i 108 ognisk u ptaków dzikich.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności