Ognisko ptasiej grypy w Brzegach pod Krakowem. Obszar zostanie objęty ograniczeniami

Ognisko ptasiej grypy w Brzegach pod Krakowem. Obszar zostanie objęty ograniczeniami

Pod Krakowem wykryto ognisko ptasiej grypy. Na obszarze o promieniu 10 km wokół ogniska zostanie wyznaczony rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego obszar objęty ograniczeniami.

reklama

Dziennikarze CowKrakowie.pl ustalili, że 18 maja 2023 r. Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badań laboratoryjnych potwierdzający wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u ptaków dzikich z gatunku mewa śmieszka zlokalizowanego na terenie województwa małopolskiego w miejscowości Brzegi.

reklama

Jak informuje naszą redakcję Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie, w ognisku zostały wdrożone wszystkie procedury zwalczania choroby przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u zwierząt dzikich, w tym utylizacja ptaków padłych oraz oczyszczanie i dezynfekcja. Na obszarze o promieniu 10 km wokół ogniska zostanie wyznaczony rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego obszar objęty ograniczeniami – strefa objęta zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI).

W związku z powyższym, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:
− pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
− zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności
dzikiego ptactwa,
− karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
− stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
− stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem
czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
− wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których
utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka
dezynfekcyjnego.


Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem
grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy
i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja
pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność
ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki
lub powiatowego lekarza weterynarii.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności