Jest praca! Policja zaprasza w swoje szeregi. Tyle można zarobić

Jest praca! Policja zaprasza w swoje szeregi. Tyle można zarobić

Małopolska policja zaprasza w swoje szeregi. W zamian oferuje stabilność i atrakcyjne warunki pracy. W bieżącym roku do służby w naszym regionie przyjęto już 106 osób, w tym 27 kobiet.

reklama

Każdy policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymuje uposażenie w kwocie około 4900 netto dla osoby w wieku do 26 lat (około 5400 zł na etacie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie), a 4400 netto dla osoby w wieku powyżej 26 lat (lecz około 4900 na etacie OPP Kraków),  plus dodatek służbowy – na początek około 100 zł (kwoty są szacunkowe), z biegiem czasu do pensji dochodzi tzw. wysługa i inne dodatki.  

reklama

Policja zapewnia:

• stabilną i długoletnią pracę;
• możliwość awansu w stopniu lub stanowisku;
• możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych, możliwość rozwoju zawodowego, w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
• możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia;
• uzyskanie uprawnień emerytalnych po odbyciu już 25 lat służby;
• korzystne warunki socjalne, w tym: nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję, nagrody jubileuszowe, coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę, coroczne dofinansowanie wypoczynku policjanta, uzależnione od liczby członków rodziny, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości, niż miejsce zamieszkania,  zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem na policjanta w służbie stałej, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnymi w dniu mianowania.
• coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych, a także urlopy dodatkowe (np. 5, 9  i 13 dni)

Wszystkie szczegóły odnośnie rekrutacji można znaleźć tutaj: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/21443,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności