40 osób usłyszało zarzuty. Najstarsza ma 83 lata

Więzienie w Krakowie

Krakowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 40 osobom w wieku od 29 do 83 lat. Popełnili łącznie ponad trzysta przestępstw o charakterze korupcyjnym. Wszyscy oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień.

reklama

Na trop tej sprawy wpadli krakowscy policjanci. Ich operacyjne ustalenia przełożyły się na materiał procesowy, który skutkował wszczęciem prokuratorskiego śledztwa. Jak informuje policja, głównym podejrzanym jest znany krakowski lekarz medycyny specjalista ginekologii i położnictwa Wojciech P. Mężczyzna zatrudniony był w placówkach medycznych finansowanych ze środków publicznych na terenie Krakowa i Gdowa, który oskarżony jest o łącznie 130 przestępstw w większości korupcyjnych polegających na przyjmowaniu korzyści majątkowych w wysokości 100 złotych każdorazowo za wystawianie poświadczających nieprawdę zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. W ten sposób wyłudzono od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczeń w postaci wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego na kwotę około 600.000 zł oraz wyłudzenie na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń specjalistycznych, które w rzeczywistości nie były zrealizowane.

reklama

To nie wszystko

Mężczyzna podejrzany jest o przestępstwo składania fałszywych zeznań. Oskarżona jest także jego matka osiemdziesięcioletnia lekarz medycyny Alicja P. zatrudniona w placówce medycznej finansowanej ze środków publicznych na terenie Krakowa, która również oskarżona jest o przestępstwa w większości korupcyjne polegające na przyjmowaniu korzyści majątkowych za wystawianie poświadczających nieprawdę zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy.

Kolejną podejrzaną jest osiemdziesięciotrzyletnia lekarz medycyny Romualda K. oskarżona o wystawienie zaświadczeń lekarskich stwierdzających niezdolność do pracy Alicji P. Oskarżone są również trzy pielęgniarki i położne w wieku od 29 do 63 lat: Weronika Sz., Anna. L. i Jolanta P. zatrudnione w placówkach, w których pracował lekarz medycyny Wojciech. P. Przestępstwa o jakie zostały oskarżone to wystawianie poświadczających nieprawdę zaświadczeń lekarskich pozostając w stosunku zależności wynikającym z zatrudnienia i w wykonaniu polecenia Wojciecha P.

Pozostali oskarżeni to osoby, które wręczały korzyści majątkowe za poświadczające nieprawdę dokumenty dla siebie lub swoich osób bliskich lub znajomych. Osoby wręczające korzyści majątkowe za poświadczające nieprawdę dokumenty to między innymi nauczycielki, pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz adwokat. Przestępstwa, o które zostali oskarżeni zagrożone są karami od 3 miesięcy do 10 lat pozbawiania wolności.

Wszyscy oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień lub wyjaśniali odmiennie ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Oprócz tych 40 osób, w stosunku do których kierowany jest obecnie akt oskarżenia, w tej sprawie występowało jeszcze 5 osób oskarżonych, które przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów i szczegółowo opisały proceder wręczania lekarzowi Wojciechowi P. korzyści majątkowych za wystawianie poświadczających nieprawdę zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy.

W 2021 roku został przeciwko nim skierowany został do sądu akt oskarżenia wraz z wnioskami o skazanie ich bez rozprawy i wymierzenie im uzgodnionej z prokuratorem kary. W stosunku do 2 osób zapadły już wyroki. Wobec 2 osób postępowanie przed sądem nadal się toczy, a w stosunku do jednej osoby postępowanie umorzono wobec jej zgonu.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności