Zatrzymano obywatela Tunezji. Musi wrócić do swojego kraju

Zatrzymano obywatela Tunezji. Musi wrócić do swojego kraju

Funkcjonariusze Straży Granicznej w Krakowie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Krakowie, w wyniku której zatrzymano obywatela Tunezji.

reklama

W trakcie kontroli cudzoziemiec okazał paszport zwykły i oświadczył, że z Tunezji podróżował przez kilka państw do Polski. Oświadczył, że do Strefy Schengen wjechał w lutym lub marcu 2022 roku, dokładnej daty nie pamięta.

reklama

Na terytorium Węgier cudzoziemiec otrzymał dokument uprawniający do pobytu wyłącznie w tym państwie. Ponadto oświadczył, że posiadał pobyt czasowy na Ukrainie ze względu na studia, lecz dokument ten zgubił w Niemczech.

W lipcu 2022 roku przyjechał do Polski, aby rzekomo kontynuować studia. Natomiast w październiku 2022 roku złożył wniosek o pobyt czasowy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Do dnia wszczęcia kontroli decyzja nie została podjęta z powodu braków formalnych. W związku z powyższym, cudzoziemiec nie posiadając tytułu pobytowego na terytorium Polski, wjechał do RP wbrew obowiązującym przepisom.

Komendant Placówki SG w Krakowie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 30 dni oraz orzekł o zakazie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności