Rodzicu nie czekaj na wezwanie z urzędu skarbowego!

Rodzicu nie czekaj na wezwanie z urzędu skarbowego!

Nie czekaj na wezwanie z urzędu skarbowego! 2 tysiące rodziców musi skorygować zeznanie dzieci.

reklama

W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zeznaniach podatkowych za 2022 rok, rodzice nie doliczają już do swoich dochodów rent, które otrzymały ich małoletnie dzieci (dochody np. z: renty, pracy, stypendium).

reklama

Prawie 2 tysiące dzieci z woj. małopolskiego rozliczyło się nieprawidłowo, podpisując zeznania elektronicznie swoimi danymi autoryzacyjnymi lub swoim podpisem zaufanym. Dzieci nie mają lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i nie mogą samodzielnie podpisać zeznania podatkowego – ani tradycyjnie ani elektronicznie.

Zeznanie musi podpisać osoba dorosła (np. rodzic), dlatego wyjątkowo nie można w takiej sytuacji rozliczyć się przez internet, a jedynie w formie papierowej.

Te rozliczenia rodzice powinni skorygować, podpisując je w imieniu małoletniego dziecka. Warto zrobić to samodzielnie, nie czekając na wezwanie z urzędu, co przyspieszy ewentualny zwrot nadpłaty. Poprawa zeznania jest konieczna i nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

Jak prawidłowo się rozliczyć lub skorygować zeznanie?

  1. Wypełnij zeznanie za dziecko na papierowym formularzu. To konieczne, ponieważ formularze elektroniczne nie przewidują możliwości logowania małoletniej osoby danymi rodzica.
  2. Podpisz zeznanie w imieniu dziecka. Wskaż, kim dla niego jesteś (np. matka, opiekun prawny itd.)
  3. Wyślij zeznanie dziecka za pośrednictwem poczty lub złóż osobiście. Urzędy skarbowe pracują w poniedziałki od 8 do 18, a w pozostałe dni od 8 do 15.
reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności