Prezydent Krakowa podjął decyzję. „Wsłuchałem się w głosy mieszkańców”

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski poinformował na social mediach, że podjął decyzję o wycofaniu patronatu honorowego nad zbliżającymi się Targami Łowiectwa w Krakowie.

reklama

Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt wystosowało apel o wycofanie patronatu honorowego nad tym wydarzeniem. Prezydent Krakowa przekazał opinii publicznej, że w związku z tymi nowymi okolicznościami, po wsłuchaniu się w głosy mieszkańców i stowarzyszeń branżowych, zdecydował o wycofaniu patronatu nad tym wydarzeniem.

reklama

Organizatorzy podkreślają znaczenie łowiectwa dla ochrony środowiska przyrodniczego, jednak już same Targi Łowiectwa wzbudzają liczne kontrowersje wśród osób i stowarzyszeń. Jako Miasto wspieramy działania na rzecz klimatu i przyrody – nasza polityka rozmija się tu z przekazem formułowanym przez Targi Łowiectwa.” – informuje Prezydent.

Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt wydało oświadczenie w tej sprawie.

Pełna treść:

„Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt z zadowoleniem przyjęło decyzję prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego o przyznaniu się do błędu i rezygnacji z patronatu honorowego nad Targami Łowiectwa Hunt Expo, które mają się odbyć w dniach 14-16 kwietnia w Krakowie i nadal domaga się odwołania tej imprezy.

Jak stwierdziliśmy w naszym apelu do Prezydenta Krakowa i Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca, objęcie przez te osoby patronatów honorowych nad targami łowiectwa odebraliśmy jako nobilitację najgorszych wynaturzeń oraz zachowanie sprzeczne z zasadą elementarnej przyzwoitości i niegodne sprawowanych funkcji. Dlatego oczekujemy, że teraz w ślad za prezydentem Krakowa swój patronat wycofa również Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. 

Jednocześnie informujemy, że zwróciliśmy się do rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sylwestra Tabora, aby także ta zasłużona uczelnia została wycofana z listy patronów honorowych Targów Łowiectwa Hunt Expo. Jej udział w tym przedsięwzięciu jest bowiem rażąco sprzeczny z wartościami uniwersyteckimi i misją URK, w której jest mowa o odpowiedzialności za idee humanizmu i respektowaniu norm etycznych, a mówiąc wprost – jest niewyobrażalnym skandalem.

Przypomnijmy, że naszym zdaniem targi łowiectwa powinny raz na zawsze zniknąć z przestrzeni publicznej naszego miasta, ponieważ są głęboko nieetyczne i szkodliwe. Pod obłudnymi i zakłamanymi hasłami miłości do przyrody propagują bowiem zabijanie zwierząt dla rozrywki i przyjemności, czyli zachowania niegodne cywilizowanego człowieka. Nakręcają również popyt na produkty z dzikich zwierząt, takie jak skóry czy futra. Na dodatek, w programie towarzyszącym znalazły się punkty dedykowane specjalnie dla dzieci, tak aby przyciągnąć je na tę odrażającą imprezę, co jest nie tylko skrajnie nieodpowiedzialne, ale wręcz karygodne.

Przypominamy także, że Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt zwróciło się 23 marca do Grażyny Grabowskiej, prezes Targów Krakowskich Sp. z o.o., które są organizatorem tej imprezy, o jej odwołanie, a pod naszą petycją w tej sprawie podpisało się już prawie dwa tysiące osób i akcja ta nadal będzie prowadzona.”

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności