Nadchodzą zmiany. Parkujesz samochód w Krakowie? Przeczytaj!

Nadchodzą zmiany. Parkujesz samochód w Krakowie? Przeczytaj!

Parkujesz swój samochód w strefie z Obszarem Płatnego Parkowania? Niebawem w Krakowie zostaną wprowadzone zmiany.

reklama

Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, w pierwszym etapie, tj. od 15 maja br., w ramach planowanych działań w Obszarze Płatnego Parkowania zostaną zmienione podstrefy, a także zostanie wydzielony nowy sektor B30:

reklama
 • Sektor C5 zostanie zmieniony na B5
 • Sektor C10 zostanie zmieniony na B10
 • Sektor B20 zostanie zmieniony na A20
 • Sektor B6 zostanie zmieniony na A6
 • Wydzielony sektor B30

W wyżej wskazanych podstrefach i sektorach wykupione abonamenty zachowują ważności i nie muszą być wymieniane.

W przypadku osób, które nie korzystają z abonamentów i opłacają swój postój godzinowy w dotychczasowych sektorach: C5, C10, B20, B6 od 15 maja br. będą opłacać swój postój według nowych stawek godzinowych obowiązujących aktualnie w podstrefach A, B, C.

Tak wygląda aktualnie obowiązujący taryfikator w strefie:

 • Podstrefa A – 6 zł
 • Podstrefa B – 5 zł
 • Podstrefa C – 4 zł

Dla przykładu –  osoby parkujące w Dębnikach w sektorze C5 jeszcze 10 maja br. będą płacić za godzinę postoju 4 zł, natomiast już od 15 maja za godzinę zapłacą 5 zł.

Dodatkowo dla osób korzystających z parkomatów bądź aplikacji, czas do dokonania opłaty za postój został wydłużony do 7 minut, z aktualnie obowiązujących 5 minut.

Ostatnią ważną informacją dla posiadaczy samochodów, w tym etapie, jest zmiana wysokości i zasad uiszczania opłaty dodatkowej, czyli wtedy kiedy opłata postojowa nie zostanie uiszczona. Podstawowa wysokość opłaty dodatkowej wyniesie 250 zł, jednak w przypadku dokonania płatności w terminie, który umożliwi jej zaksięgowanie na koncie ZDMK w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, opłata zostanie obniżona do 150 zł.

Drugi etap zmian, planowany jest na przyszły rok. Będzie on obejmować poszerzenie Obszaru Płatnego Parkowania o nowe rejony takie jak:

 • Sektor B30 – poszerzenie na dalszy fragment Czarnej Wsi
 • Sektor C23 – rejon za Rondem Antoniego Matecznego w kierunku ulicy Jerzego Turowicza
 • Sektor C24 – rejon pomiędzy ulicą Za Torem, Aleją Pod Kopcem do ulicy Wielickiej
 • Sektor C31 – rejon Błoń oraz Czarnej Wsi z wyłączeniem obszaru Cichego Kącika
 • Sektor C32 – rejon Bronowic wzdłuż Armii Krajowej do wysokości ulicy Bronowickiej
 • Sektor C33 – rejon wzdłuż ulicy Bronowickiej do Armii Krajowej oraz torów kolejowych

Wprowadzone zostanie zróżnicowanie w zakresie opłat za postój dla osób posiadających status Karty Krakowskiej oraz pozostałych.

Dla kierowców, którzy nie posiadają statusu Karty Krakowskiej, stawki w podstrefach przedstawiają się następująco:

Dla kierowców posiadających status Karty Krakowskiej, stawki w podstrefach wyglądają następująco:

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności