Jeszcze można złożyć wniosek do programu „Mieszkanie za remont”

Jeszcze można złożyć wniosek do programu „Mieszkanie za remont”

Ostatnia szansa na złożenie wniosku do II edycji programu „Mieszkanie za remont” . Na tegorocznej liście remontowej znajdzie się ok. 100 wnioskodawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. Czas na złożenie dokumentów już się kończy.

reklama

II edycja „Mieszkania za remont” trwa od połowy marca do 14 kwietnia. Program umożliwia wynajem lokali na czas nieokreślony w zamian za wykonanie w nich remontu.

reklama

Druki wniosków są dostępne w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa UMK (Rynek Podgórski 1, parter) lub tutaj. Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Wnioski można składać przez jeden miesiąc w danym roku.

W programie mogą uczestniczyć osoby, które:

  • mieszkają w Krakowie, z zamiarem pobytu stałego
  • nie posiadają prawa własności lub współwłasności do lokalu lub nieruchomości położonych w Krakowie i miejscowości pobliskiej, tj. położonej w powiecie krakowskim, wielickim lub proszowickim
  • osiągnęły średni miesięczny dochód netto w okresie trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku na jedną osobę w wysokości:
    • 150–350 % najniższej emerytury (2 382,66 zł – 5 559,54 zł) – w gospodarstwie jednoosobowym
    • 125–300 % najniższej emerytury (1 985,55 zł – 4 765,32 zł) – w gospodarstwie dwuosobowym
    • 100–250 % najniższej emerytury (1 588,44 zł – 3 971,10 zł) – w gospodarstwie wieloosobowym

Weryfikacji podlega dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego. Po weryfikacji złożonych wniosków stworzona zostanie tzw. lista remontowa osób uprawnionych, zgodnie z określoną punktacją. Listą remontową objętych zostanie ok. 100 wniosków, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Remont

Po przeprowadzeniu remontu na koszt wnioskodawcy, lokal jest wynajmowany na czas nieokreślony. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni jest zgodna z oceną wartości użytkowej lokalu ustaloną odgórnie. Obecnie te stawki mieszczą się w przedziale: 5,96 zł/m– 15,22 zł/m2. Czas na wykonanie remontu to 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia.

Efekty I edycji programu

W 2022 r. miasto wdrożyło nowy program mieszkaniowy – „Mieszkanie za remont”, który umożliwia wynajem gminnych lokali w zamian za wykonanie w nich remontu. Wnioski w ramach I edycji składano przez cały czerwiec minionego roku. Chęć udziału w programie zgłosiło 717 wnioskodawców, z czego 356 wniosków rozpatrzono pozytywnie. Po przeprowadzeniu weryfikacji, pod kątem liczby uzyskanych punktów oraz przy uwzględnieniu daty złożenia wniosku, opracowano listę remontową obejmującą 50 wnioskodawców.

Lista remontowa została ustalona zarządzeniem prezydenta Krakowa*. W ramach jej realizacji w 10 transzach (wykazach) zaoferowano 52 lokale do wyremontowania, z czego 40 znalazło przyszłego najemcę. 10 osób objętych listą zrezygnowało z udziału w programie 3-krotnie, nie składając oferty na żaden lokal lub wycofując się już po przyjęciu oferty przez UMK. Największym zainteresowaniem cieszyły się mieszkania 3- i 4-pokojowe oraz te, które są położone w Nowej Hucie, Śródmieściu oraz Podgórzu.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności