Zły stan drzewa zagraża bezpieczeństwu. Musi zostać wycięte

Zły stan drzewa zagraża bezpieczeństwu. Musi zostać wycięte

Ze względu na bardzo zły stan fitosanitarny robinia przy ul. Augustiańskiej musi zostać usunięta. Taką informację przekazał Zarząd Zieleni Miejskiej. Drzewo ma zachwianą statykę i poważne odchylenie od pionu, a jego wyniesiona korona z znajduje się w dużym stopniu po przeciwnej stronie ulicy.

reklama

Jak czytamy w komunikacie ZZM, do przeglądu na podstawie oceny wizualnej zakwalifikowana została większa grupa drzew przy ul. Augustiańskiej, natomiast pogłębiona analiza wykazała, że jedno z nich musi zostać zastąpione nowym, młodym nasadzeniem. Drzewo ma zachwianą statykę i poważne odchylenie od pionu, a jego wyniesiona korona z znajduje się w dużym stopniu po przeciwnej stronie ulicy.

reklama

Co wykryto podczas badań?

-Odziomek (dolna, zazwyczaj gruba cześć pnia bez gałęzi) od strony ulicy posiada znaczny ubytek. Podczas badania sondą arborystyczną wykryto rozkład drewna. Badanie wykazało ubytek wgłębny u podstawy pnia, natomiast badanie tomografem w jego wnętrzu powyżej odziomka.

-Statyka drzewa jest zaburzona poprzez osłabienie w strefie korzeniowej robinii wynikające z rozkładu drewna w obrębie nabiegów korzeniowych.

-W szczelinach pnia, na korzeniach i na jednej z narośli na wysokości 3m – widoczny biały nalot pochodzenia grzybowego.

-Ponadto wg kalkulacji metody oceny statyki drzew SIA – drzewo nie posiada wymaganych przyjętych 150% bezpieczeństwa podstawowego wytrzymałości pnia na złamanie, posiadając zaledwie 67%.

-Ogólną ocenę drzewa w zakresie stanu zdrowotnego i statycznego dokonano na podstawie analizy stanu pnia oraz wyniku uzyskanego z badania tomografem dźwiękowym PICUS3.

Istnieje realny stan zagrożenia spowodowany lokalizacją drzewa, które całą swoją masą wychyla się poza swoją oś pionową. Za wycinane drzewo niezwłocznie wykonane zostanie nasadzenie zastępcze robinii akacjowej „Bessoniana’.

Fot. ZZM

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności