W Krakowie ruszyła rekrutacja do przedszkoli

W Krakowie ruszyła rekrutacja do przedszkoli

W Krakowie ruszyła rekrutacja do przedszkoli. Rodzice mogą składać wnioski do 31 marca do godz. 16.00, a wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 21 kwietnia.

reklama

Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie swoich dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych (w tym tzw. zerówek) do 31 marca do godz. 16.00. Zapisów można dokonać za pomocą serwisu rekrutacyjnego Formico. Jest w nim dostępnych aż 19 958 miejsc, w tym 17 886 w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Z rekrutacji za pomocą wspomnianego serwisu korzystają niektóre niesamorządowe przedszkola (publiczne) – także w nich czeka aż 2 072 miejsc.

reklama

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:

  • 1 – 31 marca 2023 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 5 kwietnia 2023 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia)
  • 21 kwietnia 2023 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza
  • 24 kwietnia – 9 maja 2023 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  • 10 maja 2023 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły).

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

  • 25 maja – 5 czerwca 2023 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 6 czerwca 2023 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia); składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)
  • 21 czerwca 2023 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole, do którego/której złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej
  • 22 – 29 czerwca 2023 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  • 30 czerwca 2023 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej
  • rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły).

Oferta przedszkoli i szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne dostępna jest w serwisie rekrutacyjnym Formico.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności