W czwartek policja przeprowadziła akcję „NURD”

16 marca br., na terenie Małopolski prowadzone były wojewódzkie działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu drogowego”.

Celem tej akcji było przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wykroczeniami kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak również niewłaściwe zachowanie pieszych i kierujących jednośladami na drogach. W ciągu jednodniowych działań ujawniono 1453 wykroczenia.

Najwięcej z nich tj. 941 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości w rejonie przejścia dla pieszych. 132 wykroczenia związane były z nieprawidłowym zachowaniem kierującego pojazdem wobec pieszego. Podczas działań policjanci reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez pieszych, których w sumie ujawniono 278. Najczęstsze wykroczenia pieszych to przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, przekraczanie jezdni przy nadawanym czerwonym świetle oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych.

Ponadto policjanci ujawnili 5 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami mechanicznymi wobec rowerzystów. Do działań włączony był również dron, który pozwalał na rejestrowanie wykroczeń z powietrza.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności