Rekordowe przychody autostrady A4

Grupa Kapitałowa Stalexport zarządca autostrady A4 Kraków – Katowice podsumował przychody za 2022 rok. Teraz przed Grupą szereg inwestycji związanych z przygotowaniem autostrady A4 Katowice-Kraków do przekazania stronie publicznej w 2027 r.

reklama

W 2022 r. przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady osiągnęły poziom 413,9 mln PLN i były o ok. 15 proc. wyższe niż w 2021 roku, z kolei wynik EBIDTA Grupy Kapitałowej ukształtował się na poziomie 191,3 mln PLN i był o ok. 7 proc. niższy niż w 2021 roku. Zysk netto Grupy wyniósł 85,7 mln PLN i był o ok. 10 proc. niższy w stosunku do roku 2021, w którym wynosił 95,4 mln PLN.

reklama

Do spadku zysku netto przyczyniły się przed wszystkim wyższe o prawie 53 proc. koszty własne sprzedaży (-191,4 mln PLN w 2022 roku vs. -125,1 mln PLN w 2021 roku), w których ujęto koszty z tytułu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni jezdni A4 Katowice-Kraków (wzrost o prawie 400 proc., tj. z 19,7 mln PLN w roku 2021 do poziomu 78,3 mln PLN w roku 2022). Znacząco wyższe koszty z tytułu utworzenia rezerw związane są z planowaną na kolejne lata, tj. do końca koncesji w 2027 roku, wymianą nawierzchni jezdni na całym płatnym odcinku, z uwzględnieniem wzrostu cen w sektorze budowlanym. Przetarg na ww. roboty ogłoszony został w styczniu 2023 r.

Koncesjonariusz planuje jeszcze szereg innych prac na autostradzie, dzięki którym zwrócona państwu droga nie będzie wymagać przez długie lata żadnych remontów i związanych z nimi nakładów finansowych. Poza wymianą nawierzchni, zakończona zostanie modernizacja odwodnienia autostrady na całym odcinku koncesyjnym. Wyremontowane zostaną także: nawierzchnia jezdni na trzech węzłach autostradowych, a także wszystkie przejazdy awaryjne, trzy wiadukty w ciągu i  nad autostradą oraz nawierzchnia betonowa na placach poboru opłat. Ponadto koncesjonariusz wybuduje dodatkowe miejsca obsługi podróżnych. Część z tych prac jest już w  trakcie realizacji.

W zakresie podstawowej działalności Grupy, czyli zarządzania autostradą A4 Katowice-Kraków, odnotowano  wzrost średniego dziennego natężenia ruchu o 9,1 proc. w stosunku do 2021 roku, tj. do poziomu 46,8 tys. pojazdów na dobę, w tym średnie natężenie ruchu pojazdów osobowych wyniosło 38,7 tys. (wzrost o 9,7 proc.), a pojazdów ciężarowych 8,1 tys. (wzrost o 6,4 proc.). Najwyższe natężenie ruchu odnotowano w sierpniu 2022 r. – średnio na dobę było to 53,9 tys. pojazdów. W związku z wzrostami poziomu ruchu, ale także na skutek zmian wysokości stawek opłat za przejazd dla wszystkich kategorii pojazdów, które wprowadzono 4 lipca 2022 roku, w porównaniu do 2021 roku o 15 proc. wzrosły także przychody z tytułu poboru opłat, osiągając poziom ponad 409,2 mln PLN.

W minionym roku kontynuowane były działania zmierzające do skrócenia czasu transakcji oraz zwiększenia przepustowości placów poboru opłat autostrady A4 Katowice-Kraków. Videotolling, czyli pobór opłat oparty o odczyt tablic rejestracyjnych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, rozszerzono o nową aplikację mPay. W trakcie roku zmieniono także organizację ruchu, przeznaczając dla kierowców korzystających z płatności automatycznych po trzy bramki w każdym kierunku jazdy na placach poboru opłat w Mysłowicach i Balicach.

W zakresie wyników jednostkowych Stalexportu Autostrady S.A. przychody ze sprzedaży w 2022 roku wyniosły 4 mln PLN i były o ok. 8,5 proc. wyższe niż w 2021 rok (3,7 mln PLN). Źródłem tych przychodów jest przede wszystkim najem powierzchni biurowych i miejsc parkingowych biurowca w Katowicach. Zysk netto Spółki, pomimo wyższych przychodów, był o niższy o ok. 15 proc. niż w 2021 roku i wyniósł ok. 49 mln PLN. Na wynik netto wpłynęły przede wszystkim niższe o 10 proc. przychody finansowe Spółki (56 mln PLN w 2022 r. vs. ok. 62,5 mln PLN w 2021 r.), z których największą pozycję stanowią otrzymane dywidendy (w 2022 roku ok. 48,3 mln PLN, a w 2021 roku 62,1 mln PLN).

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady zrealizowała szereg wydatków na cele społeczne, przekazując darowizny m.in. na opiekę medyczną nad osobami ciężko chorymi, wspierając ofiary wojny w Ukrainie, jednostki ochotniczych straży pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej, dzieci z trudnych środowisk, szkoły czy instytucje kultury.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności