Piękności z małopolskiej policji [ZDJĘCIA]

Piękności z małopolskiej policji [ZDJĘCIA]

Mogły wybrać inną drogę zawodowego rozwoju, jednak, jak same twierdzą, służba w Policji daje satysfakcję z dobrze wykonanego zadania a przede wszystkim z niesienia pomocy innym. W garnizonie małopolskim zatrudnionych jest aktualnie 2558 kobiet.

reklama

Choć policjant to zawód w dalszym ciągu zdominowany przez mężczyzn, w szeregach Małopolskiej  Policji nie brakuje kobiet, które z dumą noszą policyjny mundur. Są także pracownice cywilne, dzięki którym możliwe jest sprawne funkcjonowanie jednostek.. Łącznie w naszym garnizonie służy i pracuje 2558 pań. Zainteresowanie pań służbą z roku na rok jest coraz większe, co ma odzwierciedlenie w ilości zatrudnionych policjantek. Jedne od zawsze marzyły by zostać policjantkami, inne dokonały wyboru nieco później.

reklama

Policjantki pełnią służbę patrolowo-interwencyjną, są przewodnikami psów,  są dzielnicowymi, dbają o bezpieczeństwo ruchu drogowego, prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze,  pracują jako psycholożki, dyżurne. Kobiety doskonale sprawdzają się w działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży – są policyjnymi profilaktykami, zajmują  się tematyką przestępczości nieletnich, kobietami pokrzywdzonymi przestępstwem. W  Policji pracuje także cała rzesza kobiet-pracownic Policji, które na co dzień wspomagają służbę policjantów. Pracują w głównie w pionie logistycznym, dbają o finanse, zaopatrzenie, kwestie kadrowe czy obsługę interesantów.

Fot. Policja

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności